Lav ansøgning (fritidsaktivitet)

Familien kan ikke selv søge om støtte. Derfor er det et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang, der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra  BROEN Aalborg til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben.

Ønsker du støtte til  ture/stævner – Klik her

Ansøgningsskema

Ansøgning - Aalborg

Ansøgning - Aalborg

 • Forælder
 • Barnet
 • Aktivitet
  • Kontaktperson
  Oplysninger på forælder:

  Læs før du ansøger

  Ansøgning generelt

  Familien kan ikke selv søge om støtte. Derfor er det et krav, at familien har en kontaktperson, der kan fungere som bindeled mellem familien og BROEN Aalborg første gang, der søges. Hvis ansøgningen godkendes, sendes der betalingsgaranti fra  BROEN Aalborg til den pågældende klub, hvor aktiviteten skal foregå. Herefter betaler BROEN Aalborg kontingentet til klubben. Ansøgningen annulleres såfremt barnet ikke er startet til aktiviteten inden 14 dage efter sendt betalingsgaranti.

  Ny procedure: Vores støtte gælder som udgangspunkt for én sæson. Hvis barnet ønsker at fortsætte aktiviteten, kan familien eller den kommunale kontaktperson gensøge vedudløb af betalingsgaranti. Dette gøres blot over mail – det er ikke nødvendigt at sende nyt ansøgningsskema. Der gøres opmærksom på, at såfremt der ikke er modtaget genansøgning, forbeholder vi os retten til at stoppe betaling. Derudover noteres barnet/den unge som passiv hos BROEN Aalborg.

  Ansøgningen skal udfyldes i et samarbejde mellem kontaktperson og familie via den elektroniske ansøgning herunder. 

  Støtte til tøj/udstyr og ture/stævner:

  • Der er mulighed for at søge om tøj/udstyr én gang til et barn – typisk ved første ansøgning.

  Vi dækker ture/stævner med max kr. 1.000 pr barn pr år. Det kan være en dyr tur eller flere billige, men overskrides de kr. 1.000  må man selv betale resten.

  Barnet/familien

  Familien kan ansøge om hjælp til alle familiens børn mellem 6-18 år, dog kan barnet kun få støtte til én fritidsaktivitet. Det betyder, at der skal tages kontakt til BROEN Aalborg via info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet ønsker at ændre fritidsaktiviteten. BROEN Aalborg dækker endvidere ikke udgifter, der har med forældrene at gøre, hvorfor forældrene selv skal betale for egen plads på eventuelle hold, ture/stævner.

  For at BROEN Aalborg kan støtte flest mulige børn og unge bedes forældrene henvende sig pr. mail på info@broen-aalborg.dk, såfremt barnet stopper til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten. Hvis familien ikke selv har en mailadresse, skal kontaktpersonen sørge for, at BROEN Aalborg får besked omkring eventuelle ændringer eller ophør af fritidsaktiviteten.

  Kontaktperson

  En kontaktperson er typisk en kommunalansat, herunder eksempelvis en lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver eller lignende, som gennem sit arbejde kender til barnet/familien. Som kontaktperson fungerer du som bindeled mellem barnet/familien og BROEN Aalborg. Dette betyder, at de frivillige i BROEN Aalborg til hver en tid skal kunne kontakte dig i forbindelse med eventuelle spørgsmål til ansøgningen. Derfor skal du sørge for, at dine kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse, er skrevet korrekt i ansøgningen. Derudover er det dig, der vurderer, hvorvidt barnet/familien tilhører målgruppebeskrivelsen. Det betyder, at du har vurderet, at familien ikke har økonomisk mulighed for selv at betale for barnets fritidsaktivitet, men har behov for økonomisk støtte til at dække fritidsaktiviteten, når du udfylder ansøgningen i samarbejde med familien.

  Du kan være med til at forkorte ventetiden for det enkelte barn ved at lette arbejdsgangen hos de frivillige, som modtager ansøgningen. Sørg for at udfylde hele ansøgningen fyldestgørende, hvilket betyder, at ALLE felter skal udfyldes korrekt. Såfremt ansøgningen ikke er udfyldt korrekt, vil sagsbehandlingstiden trække ud, idet de frivillige skal bruge unødvendige ressourcer på at indhente manglende informationer.

  Såfremt familien ikke selv har en mailadresse, skal du sørge for at give besked til BROEN Aalborg, hvis barnet ønsker at ændre eller stoppe til fritidsaktiviteten. På den måde sikrer vi, at der ikke betales for børn, som ikke længere går til fritidsaktiviteten, hvilket betyder, at vi kan støtte andre udsatte børn og unge.

  Klubben

  Klubben har ligesom forældre og kontaktperson et ansvar for at BROEN Aalborg informeres, såfremt barnet stopper til en aktivitet. Derudover vil vi gerne appellere til at klubberne hjælper med at overholde vores nye procedure, hvor der skal genansøges ved udløb af betalingsgaranti. Vi håber, at I som klub vil være behjælpelige med dette, så vi fortsat kan støtte børn og unge i Aalborg Kommune med en aktiv fritid. Vi samarbejder med mere end 30 klubber og foreninger samt Aalborg Kulturskole. Vi ønsker ikke at tilmeldes betalingsservice, men vil gerne have tilsendt faktura via pr. mail.

  Den gode historie

  Pige 12 år dans

  “Kære Lars! Jeg er så taknemlig for det BROEN gør, og har gjort for mig! At jeg kan danse, er jo det bedste jeg ved! Dans gør mig altid glad! Og at bare kunne komme derop selvom jeg har haft en dårlig dag, og bare kunne glemme det! Og koncentrere mig om dansen gør mig rigtig glad.” (hilsen til BROEN Herlev)

  Mor til pige

  “Sofie har spillet nu fem år med jeres støtte, og hun bliver ved. Hun kunne ikke spille, hvis I ikke støttede op om det, da jeg ikke har økonomi til det pga sygdom og studie. Så jeg takker så meget.” (hilsen til BROEN Vejle)

  Mor til ridedreng

  “Hans autisme og ADHD falder helt til ro, og jeg har en dreng, der ‘vokser’ for hver uge han er sammen med hesten. Ridningen er med til at styrke hans trivsel og øger hans læring i at skulle fokusere, give signaler og modtage ny viden og rettelser på samme tid. Ting, han er maks udfordret med i sin skole. Uden den ro, som han får igennem sin ridning, vil han ikke kunne overskue at være i skole hver dag.” (hilsen til BROEN Halsnæs)

  Mor til ridepige

  “Kære Lars! Jeg vil fortælle, at min datter stadig er på Herlev Rideskole. Hun stortrives, og alt går bare godt. Hun er ved at få opbygget selvtilliden og har fået langt mere tro på sig selv. Hun er blevet passer på en hest, som hun elsker højt. Hun har nu arbejde i sigte, og er sat under oplæring til fodring af hestene og kan tjene lidt selv. Hun er blomstret meget, og hun er næsten på rideskolen hver dag. Hendes store drøm er at få part på en hest, og denne drøm er kommet tættere på, fordi hun selv vil kunne være med til at betale for det. Jeg vil sige tak for, at du har givet hende muligheden for at komme på rideskolen, det har haft en kæmpe betydning. Vi er gået fra at have et barn, som hver dag kom hjem fra skole og bare lå/sad på sit værelse, ingen venner havde og intet socialt. Til nu at have et barn, som virkelig stortrives, har fået venner og elsker at komme på rideskolen. Tusind tak til dig og BROEN Herlev.”

  Mor til børn

  “Kære Susanne og BROEN Vejle! Jeg vil rigtig gerne dele min glæde med jer. Jeg har færdiggjort min uddannelse og har fået job, så nu kan jeg selv stå for mine børns fritidsaktivitet. Tusind tak for de mange års støtte, som I har givet os, til stor glæde og sportslig udvikling som mine børn har gennemgået. I hjælper mange børn og unge, det er utrolig vigtigt for hver enkelt familie og for vores samfund som helhed. Jeg ønsker BROEN Vejle alt det bedste og tak for jeres fantastiske arbejde!”

  Mor til Noah på 11 år og Sia på 7 år

  “Lykken for mine børn er en barndom med tryghed, smil og vigtigst af alt, at føle sig som de andre. BROEN har skabt smil og glæde i vores lille hjem, da de ligesom deres kammerater kan deltage i den sportsgren, de holder så meget af. I et år har de gået til svømning nu, og de smiler hver eneste gang. For mig som mor betyder det rigtig meget. At BROEN vil bruge deres midler på at glæde mine børn, giver mig mere overskud på min mor-konto. Det giver mig mindre økonomiske bekymringer samt stor glæde, da jeg på den måde kan give mine børn mere glæde i deres hverdag.” (hilsen til BROEN Aalborg)

  Astrid Krag

  Indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S): “Det er så afgørende at føle sig med på et hold – som en del af et fællesskab – selv om ens forældre måske ikke lige har råd til at betale det månedlige kontingent til fodboldklubben. Lige præcis vores udsatte børn er ikke altid rige på succesoplevelser. Hverdagen derhjemme kan være udfordrende. De kan være vant til at føle sig anderledes. Derfor er det vigtigt at have et åndehul – både for børn og for deres forældre. Et åndehul, der gør, at hverdagen bliver lidt nemmere at overkomme. Vi kender det alle sammen. Vi vokser og får større selvværd, når de andre på holdet har brug for os. Regner med os. Selv har jeg spillet i band i mange år. Jeg fik nogle af mine bedste venner og minder gennem det fællesskab. Stor tak til BROEN Danmark for at give udsatte børn samme mulighed.” (i forbindelse med uddelingen af Tine Bryld Prisen 2020 til BROEN)

  Frivillig i BROEN Silkeborg

  “Vi begyndte at hjælpe en pige på seks år, som aldrig har gået til noget ud over skolen. Når hun kommer hjem, er det til forældre, som drikker. Der er ingen mad på bordet, for det er blevet glemt. Pengene er meget små, og forældrene prioriterer ikke en idrætsaktivitet til deres barn. Hun beskrives som en pige uden venner, selvtillid og selvværd. Fra pigens lærer modtager vi en ansøgning. Jeg tager imod, kontakter familien og fortæller, at vi i BROEN vil hjælpe pigen til gymnastik i en forening tæt på hjemmet. Vi kontakter Sport 24 om en ny gymnastikdragt. Den første gymnastikdragt nogensinde, og hun er virkelig glad. Jeg kontakter derefter foreningen, og der bliver taget godt imod pigen. Tilbagemeldingerne på pigens trivsel er opløftende. Gymnastikken bliver et frirum, hvor hun kan være barn, være en del af noget, og hun blomstrer op. Det viser, hvordan en fritidsaktivitet kan gøre en stor forskel for et udsat barns hverdag.”

  Mor til pige på 9 år

  “Kære BROEN Haderslev! Jeg vil gerne takke for den hjælp, I har været for min datter og jeg. Det har gjort vores liv til et bedre sted, at I har hjulpet med den økonomiske byrde til kontingentet til ridning. Jeg gik psykisk ned, da jeg uventet mistede min mor. Jeg måtte have hjælp til min datter, hun kom i pleje i et år. Mit hjerte har blødt over, at jeg skulle melde hende ud, så hun igen blev offer for min sygdomshistorie. Hun fortjener at være barn og lege og ride for glædens skyld – ikke for at glemme, men for at udvikle sig. Tak fordi I har givet os magien i hverdagen og hjulpet med, at vi igen kan leve et godt og trygt liv.”