Andre støttemuligheder

Der er flere puljer, som støtter socialt udsatte børn og unge til at være aktive i fritiden. Det kan være relevant at henvise til disse puljer, både i kommuner hvor BROEN har en lokalforening, og i kommuner, hvor BROEN ikke er til stede og kan hjælpe. BROEN bygger gerne broer til andre, som støtter samme formål som os, til gavn for børn og unge fra udsatte familier.

I de kommuner, hvor BROEN er til stede med en lokalforening, kan der etableres et samarbejde om at hjælpe flest mulige udsatte børn og unge ved at koordinere, hvilken pulje som er mest oplagt at inddrage for at støtte med betaling af kontingent og/eller udstyr eller andre udgifter til fritidsaktiviteter.

I kommuner, hvor BROEN ikke har en lokalforening, vil det være muligt i stedet at henvise til støttemuligheder i en af disse puljer.

Støtte til fritidsaktiviteter

Fritidspas hos din kommune

fritidspas_aarhus

Aarhus Kommune er en af flere kommuner med Fritidspas

En del kommuner har tilbud om fritidspas til udsatte børn og unge. Fritidspasset kan både bestå i vejledning om valg af fritidsaktiviteter og økonomisk støtte til kontingent.

Der er forskellige regler for Fritidspas i den enkelte kommune, så det kan være en god idé at kontakte den pågældende kommune for at høre, om den har fritidspas, og hvem der kan støttes af ordningen.

Find også Socialstyrelsens anbefalinger om fritidpas

Børnesagens Fællesråd – Fritidsstipendier

Børnesagens Fællesråd tildeler et antal Fritidsstipendier til børn under 18 år af eneforsørgere på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller anden lav ydelse.

Find mere hos Børnesagens Fællesråd om Fritidsstipendier

DGI – Foreningsliv for alle

DGI’s pulje “Foreningsliv for alle” er rettet mod foreninger under DGI, der kan søge på vegne af konkrete børn og unge under 25 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, samt voksne flygtninge.

Find mere hos DGI om Foreningsliv for alle

DIF – Get2sport

DIF (Danmarks Idræts Forbund) samarbejder med lokale idrætsforeninger og særligt udsatte boligområder flere steder i Danmark for at støtte børn og unge fra boligområderne til at deltage i idrætslivet.

Find mere hos DIF om Get2sport

fritidspuljenDansk Flygtningehjælp – Fritidspuljen

Fritidspuljen, der administreres af Dansk Flygtningehjælp, er rettet mod børn og unge i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse, eller er uledsagede flygtninge.

Find mere om Fritidspuljen

Familiestøtten

Familiestøtten koordinerer og fører familier med flere ressourcer sammen med familier med få ressourcer, så de direkte kan udveksle f.eks tøj, legetøj, skoleudstyr mm.

Find mere om Familiestøtten

Folkekirkens Familiestøtte

Folkekirkens Familiestøtte yder støtte til almindelige forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe bedre trivsel for deres børn. Støtten gives via frivillige, der støtter forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre. Målet med hjælpen er, at alle børn skal trives i deres hjem.

Find mere om Folkekirkens Familiestøtte

Foreningen Enestående Forældre

Tilbyder rådgivning og økonomisk støtte til eneforældre, der har ikke har mulighed for at søge hjælp andre steder. Der kan bl.a. søges legat til børns fritidsaktiviteter.

Find mere om Foreningen Enestående Forældre

Red Barnet – Plads til alle

‘Plads til alle’ er et tilbud til børn fra familier, hvor forældrene af økonomiske, psykiske eller sociale årsager ikke har overskud til at sende deres børn af sted til en fritidsaktivitet. Der er mulighed for fritidsvejledning, praktisk og økonomisk støtte og følgeven.

Find mere om Plads til alle hos Red Barnet

Anden hjælp og støtte til udsatte børn og unge

Børneportalen: Råd og hjælp til børn og unge fra Børnerådet

Børnetelefonen-logoFind mere om Børneportalen

Børnetelefonen: Rådgivning og støtte til børn, forældre og fagpersoner fra Børns Vilkår.

Center for Digital Pædagogik: Driver tilbud om online rådgivning og støtte til børn og unge, bl.a. rådgivningstjenesten Cyberhus.

Find mere om rådgivninger hos CfDP

Ungekompasset: For psykisk sårbare unge og pårørende om muligheder for hjælp og støtte, også akut.

Find mere om Ungekompasset

headspace-logoHeadspace: Anonym og gratis rådgivning og støtte til børn og unge i alderen 12-25 år.

Find mere om Headspace

KFUM’s Social Arbejde: Rådgivning og støtte til børn, unge og voksne

Mindhelper: Viden, råd og vejvisning for unge om mental trivsel. Bag Mindhelper står regionerne i Danmark.

Find mere om Mindhelper

Danmark-1

Tilmeld BROEN Nyhedsbrev

Find privatlivspolitik for BROEN Danmark