Støt Broen Danmark - Min konto

Bliv frivillig

Har du lyst til at blive frivillig? Måske BROEN Aalborg er noget for dig.

BROEN Aalborg er en lokalforening under BROEN Danmark, hvorfor vi følger BROEN Danmarks Frivillighedspolitik samt Etiske-retningslinjer for frivillige i BROEN Danmark. Det betyder blandt andet, at vi i BROEN Aalborg indhenter børneattester på alle vores frivillige. Læs mere om vores konkrete indsats her

I BROEN Aalborg kan du blive frivillig inden for følgende teams:

Sekretær
  • Sekretærteamet behandler alle henvendelser og indkomne ansøgninger om støtte fra BROEN Aalborg.
  • Sekretærteamet består desuden af indkøbsrollen, som behandler alle ansøgninger om mulighed for dækning af udstyr og tøj.

Fundraising
  • Teamets ansvarsområde er at sikre, at Broen Aalborg hele tiden har de nødvendige midler til rådighed, for at kunne opfylde formålet.

  • Der skal løbende søges penge hos fonde og puljer, skaffes sponsorer og støttemedlemmer

Kasserer
  • Kassererteamet styrer foreningens økonomi, samt udarbejder budget og regnskab.

  • Her betales regningerne for de børn vi støtter.

Event
  • Eventteamet står for at planlægge events, som har til formål at gøre reklame eller skaffe penge til foreningen.Det kan være et sponsorløb eller lign.

  • Derudover er det teamets opgave at opdatere foreningens hjemmeside og facebookside.

Såfremt du har nogle specielle kompetencer eller kvalifikationer, som du mener, at kunne bidrage med i BROEN Aalborg hører vi gerne fra dig. Kontakt os via. mail info@broen-aalborg.dk.

Som frivillig forening bestræber vi os på at skabe et socialt fællesskab, hvor vi ikke blot udvikler og driver selve foreningen samt arbejder på vores individuelle kompetencer, men derimod også skaber nye bekendtskaber og netværk. Vi deltager ofte i forskellige fag relevante arrangementer, afholder forskellige slags arrangementer og internt afholder vi fx julefrokost, workshops, spilaftener, sommerfest og lignende.

Er du blevet nysgerrig og har lyst til at få et større indblik i vores forening? Så følg med på vores Facebook side samt Instagram.