Bestyrelsen

BROEN Danmark ledes af en bestyrelse, der er valgt blandt medlemmerne, og som primært består af repræsentanter fra lokalforeningerne af BROEN. Alle medlemmer af bestyrelsen er frivillige og ulønnede.

Formand

Søren T. Hansen (BROEN Halsnæs), tlf. 28 92 03 06, mail: formand@broen-danmark.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Suppleanter

Find kort præsentation af bestyrelsen

Desuden kan bestyrelsen kontaktes via sekretariatet i BROEN Danmark, mail: info@broen-danmark.dk

Referater fra møder i bestyrelsen findes på denne side

Møder i bestyrelsen

Kommende møder i bestyrelsen er planlagt til:

  • Fredag den 12. april 2024
  • Torsdag den 27. juni 2024
  • Onsdag den 11. september 2024
  • Onsdag den 20. november 2024

Forslag til bestyrelsen sendes til: formand@broen-danmark.dk

Forslag skal sendes senest 7 dage før datoen for mødet.