Videnscenter

Status for BROEN

BROEN Danmark foretager løbende en dokumentation og selvevaluering af indsatsen med at hjælpe udsatte børn og unge gennem lokalforeningerne af BROEN.

Status for BROEN Danmark og lokalforeninger 2023

(Hvis indlejret bladre-pdf ikke vises, så finder du link nedenfor)

Find Statusrapport 2023 (pdf)

Tidligere statusrapporter fra BROEN Danmark

Find Status 2022 (pdf)

Find Status 2021 (pdf)

Find Status 2020 (pdf)

Find Status 2019 (pdf)

Find Status 2018  (pdf)

Find Status 2017 (pdf)

Find Status 2016 (pdf)

Find Status 2015 (pdf)

Find Status 2014 (pdf)

Find Status 2013 (pdf)

Anbefalinger

TilbudDerGørEnForskel-forsideSocialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udgav i 2015 materialet “Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige behov” med inspiration og anbefalinger til, hvordan kommuner og foreninger kan understøtte, at børn og unge med særlige tilknyttes det organiserede idræts/-fritidsliv.

Find materialet: Tilbud der gør en forskel

Find mere om materialet hos Social- og Boligstyrelsen

Undersøgelse: Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne

Idrættens Analyseinstitut har i tre rapporter set på idræt for socialt udsatte. I den tredje rapport “Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne” indgår en undersøgelse af støtten til udsatte børn og unge i to af BROENs lokalforeninger.

Citat fra Idrættens Analyseinstitut: “BROEN-støttede børn og unge oplever den økonomiske hjælp til kontingentbetaling som en mulighed for overhovedet at kunne gå til en fritidsaktivitet. Samtidig muliggør støtten, at de kan gå til det samme som deres venner. De færreste børn og unge, som har modtaget støtte fra BROEN, har haft brug for ’håndholdt hjælp’ til at finde en fritidsaktivitet, tilmelde sig en forening eller til at blive fulgt til eller fra træning og kamp. Til gengæld har langt størstedelen oplevet stor glæde ved den økonomiske støtte til kontingentbetaling.”

Find mere om undersøgelsen hos Idrættens Analyseinstitut

Find rapporten Idræt for socialt udsatte. Et blik på udøverne

Evaluering: Aktivt idrætsliv for udsatte børn

BROEN Danmark havde i perioden 2009-2012 til opgave at udbrede modellen fra BROEN Horsens om at hjælpe børn og unge til et aktivt fritidsliv til andre kommuner i Danmark. Det foregik med økonomisk støtte fra det daværende Indenrigs- og Socialministerium samt Kulturministeriet. Den første del af indsatsen er blevet evalueret over for Kulturministeriet af Syddansk Universitet i rapporten “Idrættens outsidere” (se nedenfor). BROEN Danmark har evalueret den samlede indsats over for Social- og Integrationsministeriet. Evalueringen er samlet i rapporten “Aktivt idrætsliv for udsatte børn fra mindrebemidlede hjem”, der blev udgivet i 2013.

Find rapporten: Aktivt idrætsliv for udsatte børn

idrattens-outsidere-inklusion-eller-eksklusion-af-vanskeligt-stilledeEvaluering: Idrættens outsidere

BROEN Danmark er blevet evalueret af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet. Evalueringen er foretaget for Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet, der har støttet BROEN fra puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge. Evalueringen er udgivet i rapporten “Idrættens outsidere – Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt”, som blev udgivet i 2012.

Citat fra rapporten om BROEN:

” ‘BROEN’ illustrerer en model, der i nogen grad adskiller sig fra de øvrige ved, at den ikke er funderet i en bestemt aktivitet, men tager afsæt i barnet og den unges situation og ønsker. ‘BROEN’ arbejder for at øge barnet og den unges muligheder for at dyrke idræt ved at fjerne de synlige økonomiske og praktiske barrierer. På baggrund af den simple foreningsmodel, der er valgt, synes resultaterne af projektet overraskende positive.” (Bjarne Ibsen m.fl: Idrættens outsidere, s. 38)

Find rapporten: Idrættens outsidere – rapport

Find pixi-udgave af rapporten: Idrættens outsidere – pixihæfte

Find mere om evalueringen hos Idrættens Analyseinstitut

Fakta om BROEN

Støtte til børn og unge

Alder-børnBROEN støtter typisk børn og unge i alderen 0-18 år. Her er nogle fakta om de børn, vi støtter:

 • I 2022 støttede BROEN i alt 6.767 børn og unge. Desuden blev 578 børn støttet til ferieaktiviteter og 70 børn støttet til musik- og kulturaktiviteter.
 • Fordelingen er ligelig mellem drenge (52%) og piger (48%) *)
 • Størstedelen er over 10 år (82%) *)
 • Omkring halvdelen bliver støttet i mere end 1 år (48%) *)
 • Støtten gives typisk til kontingent (47%) eller en kombination af kontingent og udstyr (43%) *)

(Kilder: “Status 2022” og *) “Aktivt idrætsliv for udsatte børn”, 2013)

Frivillige i BROEN

Alder-frivilligeBROENs lokalforeninger består af frivillige med kendskab til lokalområdet. Her er nogle fakta om vores frivillige:

 • I 2022 var der i alt 204 frivillige i BROENs lokalforeninger
 • Cirka 2 ud af 3 (70%) er kvinder *)
 • Vores frivillige er mellem 19 og 75 år, lidt over halvdelen er under 50 år (52%) *)
 • Cirka 2 ud af 3 frivillige (64%) har været aktive i BROEN mere end 1 år *)

(Kilder: “Status 2022” og *) “Aktivt idrætsliv for udsatte børn”, 2013)

Samarbejdspartnere/henvisere for BROEN

Samarbejdspartnere-illBROENs lokalforeninger modtager henvendelser om støtte til udsatte fra flere sider. Typisk er det fagmedarbejdere i kommunen inden for børn- og ungeområdet (forvaltning, skole, fritidsordning, SSP, sundhedsplejen, m.fl.) eller en træner eller kasserer i en idrætsforening eller en anden fritidsaktivitet. Her er nogle fakta om vores samarbejdspartnere (dvs. dem, der henviser til at søge støtte hos BROEN):

 • Godt halvdelen er en medarbejder i kommunens forvaltning (54%)
 • 1 ud af 10 henvendelser kommer fra skole (8%) eller SFO (2%)
 • Under kategorien ‘anden’ (33%) indgår ud over træner/leder i forening eller forældre/pårørende også ungerådgivere og sundhedsplejersker, der ikke opfattes som en del af den kommunale forvaltning, fordi de ikke er placeret på rådhuset

(Kilde: “Aktivt idrætsliv for udsatte børn”, 2013)

Danmark-1

Tilmeld BROEN Nyhedsbrev

Find privatlivspolitik for BROEN Danmark