Vedtægter for BROEN Hillerød

§1 Foreningens navn, hjemsted og adresse

Stk. 1. Foreningens navn er BROEN Hillerød, og den har hjemsted i Hillerød kommune.
Stk. 2. Foreningens adresse er formandens adresse
Stk. 3. Foreningen BROEN Hillerød er en lokalafdeling under den landsdækkende forening BROEN Danmark.

§2 Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid. BROEN Hillerød samarbejder med kommune, foreninger, institutioner og andre relevante samarbejdspartnere i forhold til målgruppen.
Stk. 2. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.
Stk. 3. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til 18 år, fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier bosat i Hillerød Kommune.
Stk.4. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang, der vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

§3 Organisering
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.
Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab
Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.
Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer. Heraf 1 formand,1 kasserer, 1 næstformand og resten bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 1 gang i kvartalet, samt efter behov i forhold til foreningens aktiviteter
Stk. 3. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg.
Stk. 4. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab.

§6 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.
Stk. 2. Ordinær GF afholdes hvert år i første kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Stk. 3 GF skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Fastsættelse af kontingent
Evt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være formanden skriftligt i hænde senest 5 dage før GF.
Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Formand og bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år – første gang i 2020. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år – dog første gang i 2020, og derefter i ulige år
Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF.

§8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen, og offentliggøres på foreningens hjemmeside www.broen-hilleroed.dk med mindst 14 dages varsel, og skal afholdes senest 3 uger efter der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9 Foreningens opløsning
Stk. 1. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.
Stk. 2. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at opløse foreningen.
Stk. 3. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver BROEN Danmark.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 1.september 2020

Den gode historie

Forældre til dreng på 12 år

“Vi er meget glade for, at BROEN kunne hjælpe, da han ellers ikke kunne fortsætte med aktiviteten :)”

Beboerkonsulent i helhedsplan

“Det har indvirkning på deres sociale liv, at de har mulighed for at deltage i idræt på lige fod med andre børn og deltage i det sociale liv, der er omkring en idrætsklub. Der er sundhedsmæssige gevinster ved at dyrke motion, og så er de beskæftiget i stedet for at hænge ud og kede sig. De får nogle aktivitetsmuligheder, som de ellers ikke ville have haft.”

Frivillig i BROEN Køge

“Jeg oplevede mange børn, hvor familien ikke havde råd til et par fodboldstøvler til et barn, der gerne ville spille fodbold. Jeg oplevede også eksempler på, at et barn ‘arvede’ storebrors fodboldstøvler, som han var vokset ud af. Jeg oplevede også, at der var familier, der ikke havde råd til, at et barn kunne deltage i en turnering i udlandet. Det gik ikke alene ud over det enkelte barn, men også hele holdet, der skulle afsted. Det viste mig, at der er familier, hvor økonomien er så stram, at der ikke er råd til, at børnene kan deltage i fornuftige sunde fritidsaktiviteter. Jeg synes, det er glædeligt, at der landet over er mennesker, der mener, at der er behov for en særlig indsats på dette område.”

Mor til dreng på 16 år

“Jeg vil fortælle, hvordan det går med D. Han var vild med fodbold, da vi startede med at modtage hjælp fra BROEN Vejle i 2016, men det satte knæene en stopper for. Han begyndte i stedet til boksning, og så kom Corona. Han har været sej og dedikeret og trænet selv herhjemme, tabte sig 10 kg og tog 10 kg på i muskler. Nu er han i fuld gang igen og træner mange gange om ugen. Han hjælper også med at træne de små derinde. Han er blevet udtaget til at bokse ved DM (tror I moren er stolt). I dag har han bokset sin diplomkamp, det er noget de skal, inden det går helt i gang. Der har han fået rigtig fine point og ros. Hans mål er at blive professionel, og han har en vilje og så meget gåpåmod, at han nok skal nå langt. I sidste ende er det egentlig jer, vi kan takke. Han havde sidste skoledag forleden, han er ved at være en voksen ung mand. Knus fra en rigtig glad ung mand og ikke mindst hans glade mor.”

Pige 9 år

“Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

Mor til børn

“Livskvalitet til mine børn: BROEN Vejle gør en kæmpe forskel til fordel for mine børn. De kan takket være BROEN beholde deres sociale liv med de fritidsaktiviteter som bidrager til deres livskvalitet og aktive og sunde liv. De får mulighed for at indgå i relationen på lige fod med deres kammerater, og den vej kan de opnå at få følelsen af fællesskab, det at være en del af noget betydningsfuldt. Det at få fornemmelsen af, at fodboldholdet som eksempel ikke lykkes, uden at jeg også deltager, er den bedste følelse du kan give et barn, som mangler lidt selvtillid. ‘Jeg er en del af fællesskabet, jeg er med til at lykkes’. Ved at de eksempelvis nu har fået mulighed for at deltage i spejderlejr og fodboldskole i deres sommerferie, kan de efter sommerferien fortælle stolt om deres oplevelser i ferien – de er del af fællesskabet og følelsen af at være en del af det.”

Amanda 16 år

“Jeg er rigtig glad for, at jeg nu kan bruge min krop og være sammen med mine venner.” (om støtte til fitness fra BROEN Randers)

Mor til Nicolai på 16 år

“Vi er meget glade og taknemmelige for den hjælp, vi har fået i tidens løb. Nicolai er blevet mere åben og har fået mod på at spille mere og med flere. Han er blevet rigtig dygtig, og du har givet ham muligheder, han ellers ikke ville have haft. Tusind tak for den støtte BROEN Vejle har ydet og stadig yder.”

Træner for pige i danseforening

“Jeg, som træner for Sofia, og hendes forældre, er meget taknemmelig for jeres støtte hos BROEN Vejen. Sofia trives godt og har gennemgået en fantastisk udvikling i år. Hun blev oprettet som sportsdanser og danser sammen med sin partner til mange forskellige konkurrencer. De er jævnligt i avisen og deltager i mange små opvisninger, hvor vi præsenterer vores danse.”