Lav ansøgning

Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Greve, er typisk skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

Ansøgningsskema

Ansøgning - Greve

Ansøgning - Greve

 • Forælder/værge
 • Barnet
 • Aktivitet
  • Henviser
  Oplysninger på forælder/værge:

  Læs før du ansøger

  Ansøgningsprocedure

  Fagpersoner, som henviser børn til BROEN Greve, er typisk skolelærere, pædagoger, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Frivillige instruktører eller foreningsformænd/kasserere kan også søge på vegne af børn, som de ved har en presset økonomi.

  Beløbsgrænse: BROEN Greve kan støtte med max. 2.500 kr. til kontingent og max. 1.000 kr. til udstyr. Udover støtte til fast aktivitet kan der søges max. 2.000 kr. til ferieaktiviteter. Hvis behovet overstiger max-beløb, opfordrer vi til at kontakte os via mail for yderligere dialog om mulighed for støtte.

  Når formularen er udfyldt og indsendt, sker der følgende:

  • Der sendes en automatisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget. Bekræftelsen sendes til den mailadresse, der er anført under ’henviser’.
  • Bekræftelsen indeholder en kopi af ansøgningen.
  • Bestyrelsen vurderer ansøgningen hurtigst muligt (ca. 1 uge). Ved spørgsmål kontakter vi henviseren.

  Hvis du ikke modtager en automatisk bekræftelse, eller hvis familien ikke hører fra en frivillig inden for ca. tre uger, så bedes du kontakte BROEN Greve

  VIGTIGT: Nedenstående ansøgningsformular skal udfyldes af en fagperson med relation til familien. Man kan ikke søge til egne børn eller familie, venner og bekendte.

  Kriterier for støtte

  Hvem kan søge støtte?

  BROEN Greve støtter fritidsaktiviteter til børn og unge, der:

  • Er i alderen 0-17 år.
  • Er bosiddende i Greve Kommune (aktiviteten kan dog godt finde sted uden for kommunen).
  • Kommer fra økonomisk trængte familier*.
  • Ikke i forvejen har en fritidsaktivitet (undtagelser kan forekomme).

  * BROEN Greve kræver ikke dokumentation for økonomiske forhold, fx i form af skatteoplysninger. Derimod skal ansøgningen indsendes af en fagperson eller foreningsfrivillig, som kender familien og har kendskab til, at der er et reelt økonomisk behov for støtte.

  Hvad kan du få støtte til?

  Hvis barnet tilhører ovennævnte målgruppe, kan du søge:

  • Kontingentstøtte til én aktivitet pr. år.
  • Støtte til nødvendigt udstyr i en gennemsnitlig prisklasse.
  • Ekstra tilskud til aktiviteter, der ligger i forlængelse af den faste aktivitet, fx spejderlejre, fodboldskoler, store stævner og lign.

  Støtten ophører, hvis barnet ikke kommer til aktiviteten, eller hvis der sker ændringer i familiens økonomi, der gør, at forældrene selv kan overtage betalingen.

  Det kan du IKKE få støtte til

  BROEN Greve støtter som udgangspunkt ikke:

  • Udgifter, som er afholdt, før ansøgningen er godkendt.
  • Ekstraordinært dyrt udstyr, som ligger ud over en gennemsnitlig prisklasse. Det er heller ikke muligt at vælge denne type udstyr ved selv at betale differencen.
  • Ekstraordinært dyre aktiviteter (aktiviteter i en prisklasse, som vi vurderer, at almindelige lønmodtagerfamilier heller ikke kan tilbyde deres børn).

  Hvis du har spørgsmål til dette eller står i en helt særlig situation, så kontakt os endelig. Bestyrelsen vurderer alle forespørgsler, der ligger ud over de almindelige retningslinjer.

  Vilkår for ansøgning

  Vilkår for ansøgning til BROEN Greve

  BROEN Greve er en frivillig organisation som arbejder for at give børn i økonomisk trængte familier lige muligheder for at have en aktiv fritid. Vi er afhængige af et godt samarbejde med vores netværk af foreningsfolk og kommunale fagpersoner i forhold til opsporing og henvisning af de rette børn.

  Som foreningsfrivillig eller fagperson kan du indsende en ansøgning til BROEN Greve på vegne af et barn, såfremt du kan bekræfte, at følgende forudsætninger er opfyldt:

  • Din relation til barnet/familien er af faglig karakter, fx som lærer, pædagog, sundhedsplejerske, familierådgiver, foreningsformand eller instruktør. Der kan ikke søges til familie eller venner.
  • Du er vidende om, at familien har et økonomisk behov, der retfærdiggør støtte fra BROEN. Det er vigtigt for BROEN Greves troværdighed over for fx bidragydere, at støtten gives til familier med et reelt økonomisk behov.
  • Ansøgningen indsendes i overensstemmelse med familiens ønske, og du har indhentet forældre eller værges samtykke til at videregive oplysningerne i ansøgningsskemaet.
  • Familien er informeret om proceduren og er indforstået med, at en af BROEN Greves lokale frivillige kontakter dem.
  • Forældre/værge har givet samtykke til, at BROEN Greve må kontakte dig som henviser i tilfælde af spørgsmål vedr. ansøgningen. Der kan udveksles oplysninger som er relevante for ansøgningen eller aktiviteten.

  Ved at krydse af i ansøgningsskemaet tilkendegiver du, at du har læst og accepteret ovenstående.

  Hvis barnet/den unge stopper i fritidsaktiviteten, skal der gives besked til BROEN Greve. Hvis der ikke gives besked, vil der ikke være mulighed for at søge støtte hos BROEN fremover.

  BROEN opbevarer personlige oplysninger i henhold til persondataloven.

  Den gode historie

  Dreng 6 år

  “Jeg vil skrive om, at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de ville melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”

  Pige 9 år

  “Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

  Pige 8 år

  ”Jeg synes, det er sjovt at gå til fodbold. Jeg har fået nogle nye venner ovre i fodboldklubben. Jeg leger nogle gange med dem. Jeg har haft en af mine venner fra fodboldklubben over hos mig på besøg, og det var sjovt. Vi legede sammen. Så jeg har det sjovt, når jeg er til fodbold.”

  Dreng 10 år

  “Gik til svømning før, det er ikke så dyrt – der skal ikke hele tiden købes nyt tøj og sko. Kunne godt tænke mig at gå til badminton sammen med min bror Lasse og fodboldskole næste år. Har ikke prøvet endnu, da min mor ikke kan køre mig derover. Hilsen Nikolaj.”

  Pige 9 år

  “Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

  Dreng 17 år

  “Det er fedt at gå til sport og være sammen med sine venner.”

  Dreng 11 år

  ”Jeg er glad for Claus fra BROEN, han er sød, og han har lært mig meget. Han hjælper mig altid.”

  Dreng 11 år

  ”Jeg er glad for Claus fra BROEN, han er sød, og han har lært mig meget. Han hjælper mig altid.”