Støt Broen Danmark - Min konto

Aktiv Integration

BROEN Silkeborg indgår i et samarbejde om at hjælpe flygtningebørn og -unge i alderen 6 – 18 år til hurtig integration i lokalsamfundet ved at introducere dem til det lokale idræts- og foreningsliv.

I samarbejdet indgår desuden Silkeborg Kommunes integrationsafdeling, DGI og Ungdommens Røde Kors.

Find omtale af projekt Aktiv Integration Silkeborg

Find mere om Projekt Aktiv Integration hos BROEN Danmark