Støt Broen Danmark - Min konto

Aktiv Integration

Projekt Aktiv Integration er realiseret gennem Satspuljen.

Periode: 1/1 2016 – 31/12 2018

Resumé: Projektet skal bygge et ekstra lag på vores eksisterende indsats, så vores frivillige i stigende grad er gearet til den opgave, som ligger i et større fokus på integrations-perspektiverne i en aktiv fritid. Vi oplever et øget antal henvisninger af udsatte børn og unge af anden etnisk herkomst til de lokale BROEN-afdelinger, og de frivillige i de enkelte afdelinger har ikke oparbejdet kompetencer eller det nødvendige kommunale netværk/samarbejde til at arbejde indgående med målgruppen. Metoden, hvor der rettes fokus på målgruppen af udsatte børn og unge af anden etniske herkomst, har vi udviklet i Silkeborg og Odense.

Omfang: 250 udsatte børn og unge af anden etnisk herkomst i første projektår (2016-2017) og cirka 400 udsatte børn og unge af anden etnisk herkomst i andet projektår (2017-2018). I alt vil projektet omfatte 650 udsatte børn og unge med anden etnisk herkomst.

Aktuelle samarbejder:

  • Silkeborg: Samarbejdspartnere: Silkeborg Kommunes integrationsafdeling, DGI, Ungdommens Røde Kors og BROEN Silkeborg. Find mere hos BROEN Silkeborg
  • Odense: Samarbejdspartnere: UngNord (Odense Kommune), kommunale fritidsvejledere og BROEN Odense.
  • Tønder: Samarbejdspartnere: Tønder Kommune, Asyl Syd, lokale idræts- og fritidsforeninger og BROEN Køge. Find mere hos BROEN Tønder