Etiske regler

Etiske retningslinjer for BROEN Silkeborg

1. Alle medlemmer af Broen Silkeborg er forpligtet til at handle i overensstemmelse med vedtægter, formål, etiske regler og forretningsgang.

2. Alle medlemmer samt personer i funktioner i Broen Silkeborg udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Man må ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde, men Broen Silkeborg dækker efter forudgående aftale rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet.

3. Gennem arbejdet i Broen Silkeborg vil medlemmer få et kendskab til navne og adresser på børn og familier, der kan have behov for hjælp. Sådanne personoplysninger skal betragtes som værende fortrolige, og må ikke videregives medmindre dette sker som led i samarbejde med andre parter om løsning af de enkelte opgaver, og såfremt der anvendes samtykkeerklæring.

4. Dette gælder også enhver øvrig oplysning, der vedrører personlige forhold for de familier, Broen Silkeborg er i kontakt med.

5. Diskretion skal af alle Broen Silkeborgs medlemmer også udvises i forhold til sponsorer og donationer, såfremt dette ønskes.

6. Der må ikke være penge mellem Broen Silkeborgs medlemmer og målgruppen. Hvilket vil sige, at man ikke må give penge eller yde lån til hverken børn eller familier, man kommer i kontakt med i forbindelse med arbejdet for Broen Silkeborg. Økonomisk hjælp må kun ske gennem den besluttede arbejdsgang.

7. Broen Silkeborgs medlemmer må ikke favorisere særinteresser under arbejdet. I tilfælde af tvivl omkring dette, skal spørgsmålet håndteres på et møde i bestyrelsen.

8. Bestyrelsen står i sit virke til ansvar over for Broen Danmark og dennes formål og vedtægter. I tilfælde af tvivl omkring dette, bør medlemmerne søge rådgivning hos landsforeningen.

9. Der er indhentet børneattester for alle bestyrelsesmedlemmer samt for eventuelle personer, der bistår bestyrelsen med kontakten til børnene.

Silkeborg den 08. maj 2014 – vedtaget på den stiftende generalforsamling

Den gode historie

Emma 14 år

“Hej Susanne. Det har været helt vildt dejligt, at BROEN Vejle har været klar fra starten af opholdet på julemærkehjemmet til at hjælpe os. Jeg har kunnet træne i Loop Fitness, når vi nu var hjemme så mange dage til påske. Det betyder rigtig meget, at nu, hvor jeg er kommet hjem, var der styr på fitness, jeg kan gå til, min plan er at træne 3 gange i ugen. Jeg har gerne villet cykle i skole for at få den motion med også, og det var helt vildt dejligt, at I så hurtigt sørgede for cykler til os. Jeg er rigtig glad for den hjælp, I har givet mig og håber, mange flere får samme hjælp. Fra jeg tog af sted 17. april og til nu, har jeg tabt 11 kg. Hilsen Emma” (om samarbejde mellem julemærkehjemmet i Hobro og BROEN Vejle)

Amanda 16 år

“Jeg er rigtig glad for, at jeg nu kan bruge min krop og være sammen med mine venner.” (om støtte til fitness fra BROEN Randers)

Forælder

“Vi er en stor famillie, men pengene er desværre ikke store. Mine børn ville gerne gå til gymnastik, men det var for dyrt. Så sundhedsplejersken sagde, at hun ville kontakte BROEN Lolland, som ringede tilbage til mig, og nu har jeg nogle meget glade børn, der går til redskabsgymnastik i Nakskov. Vi ved jo alle, hvor vigtigt det er at bevæge sig, så vi er fysisk sunde, men også hvor vigtigt det er at være glade og sociale, så psyken er sund. De er fantastiske, og gør et fantastisk stykke arbejde.”

Mor til to piger til gymnastik

“Den mindste snakker om det flere gange om dagen og tumler løs, når først vi er afsted, og den store er også helt vild med det. Det giver virkelig børnene glæde og en masse at snakke om og se frem til!” (hilsen til BROEN Lolland)

Mor til to piger

“Det er godt for dem, at de kan sige, at de går til svømning. At de går til noget som andre børn. Det giver stolthed. Jeg er også blevet gladere som mor, fordi jeg ved, at de elsker at svømme.” (om støtte fra BROEN Silkeborg)

H. K. H. Prinsesse Marie

“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.” (åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010)

Familiebehandler i kommune

”For nogle børn har det betydet, at de har fået et socialt liv, som de ikke havde prøvet før. Det har været vigtigt, at de kunne komme ind i det samme tøj, som de andre børn i klubben. Det har gjort, at de er kommet ind i fællesskabet, hvor de ellers har været lukket ude.”

Pige 13 år

“Glad for sammenholdet og for at lære at slappe af i stedet for at blive sur. Tak skal I have for at gøre det muligt for mig og min bror.”

Frivillig i BROEN Horsens

“En pige på 11 år ringer til en af BROENs frivillige en lørdag formiddag og spørger grædende, om hun kan låne penge til en busbillet til Vejle, hvor hun skal deltage i et sportsstævne. Den frivillige vælger at hente pigen og køre hende til Vejle. Da han spørger, om ikke hun kan låne pengene af sin mor, som hun bor alene med, svarer hun med tårer i øjnene: ‘Det ved jeg ikke. Hun gik på Klods Hans (værtshus) i torsdags, og jeg har ikke set hende siden.’ ”