Støt Broen Danmark - Min konto

20. maj 2015

Projekt AIS – Aktiv Integration Silkeborg

Smiling_and_happy_children_in_a_tent_camp_at_the_premises_of_Mar_Elia_Chaldean_Catholic_church-460x

Projekt AIS hjælper børn i flygtningefamilier i Silkeborg-området til glade oplevelser i fritiden.

BROEN Silkeborg har netop indgået et samarbejde med Integrationsafdelingen ved Silkeborg Kommune om et koordinerende samarbejde om at hjælpe flygtningebørn og unge i alderen 6 – 18 år til hurtig integration i lokalsamfundet ved at introducere dem til det lokale idræts- og foreningsliv.

Målgruppen er i første omgang ca. 50 børn, der ønsker at deltage i fritidsaktiviteter i de lokale idrætsklubber, så at familierne får en viden om og erfaring med deltagelse i det lokale foreningsliv. Herved udvikler børnene og de unge sprogforståelse og knytter venskaber med andre børn og unge i klubberne.

I AIS projektet indgår ligeledes et koordinerende samarbejde mellem DGI og Ungdommens Røde Kors, henholdsvis om vejledning samt følge og ledsagelse af børn og unge til fritidsaktiviteter.

De samarbejdende parter i projektet bidrager på forskellig vis til projektets virkeliggørelse, men målsætningen er, at de børn og unge, der påbegynder en fritidsaktivitet, kan fastholdes i foreningslivet, og at familierne på sigt selv kan bidrage og overtage betaling af klubkontingent og udstyr.