Støt Broen Danmark - Min konto

Om BROEN Horsens

Pigeibro2 shutterstock_4516534

BROEN Horsens er en forening stiftet i 2002, der har som formål at støtte udsatte børn, så de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser. BROEN blev stiftet af Hans Søgaard, der også stiftede BROEN Danmark i 2009.

Vi skaffer midler ved at søge fonde, puljer og private, og vi støtter børnene gennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, SSP, lærere, pædagoger og andre, der har daglig omgang med børn og unge.

I 2021 støttede vi 755 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge.

Erfaringer fra BROEN Horsens i årene 2002-2017 er samlet i en bog:

 

Baggrund og målgrupper

Ca. 60.000 danske børn lever i familier, hvor én eller begge forældre er narkomaner eller alkoholikere – eller slås med andre sociale problemer.
Dertil kommer formentlig lige så mange børn af enlige forsørgere, sygdomsramte familier og børn med anden etnisk baggrund end dansk.
I alle disse familier er foreningsliv og idræt noget, der ligger langt uden for deres kultur. Især pigerne får ingen fritids-/idrætstilbud.
En del af forældrene er ikke godt integrerede i det danske samfund. De kender ikke foreningslivet, og tager derfor heller ingen initiativer i denne retning som forældre – selv om børnene gerne vil.

Video fra TrygFonden, hvor Maria fortæller om betydningen af at gå til dans med støtte fra BROEN Horsens:

Formål
BROEN er en støtteforening for udsatte børn og unge med bl.a. anden etnisk baggrund end dansk, som vi hjælper med at blive aktiveret i idrætslivet i Horsens. Vi ser foreningslivet, idræt/fysisk aktivitet som et vigtigt lyspunkt i disse børns hverdag, og et afgørende vendepunkt i forhold til at få disse børn bedre integreret end forældrene.
Efter fire års arbejde havde vi 114 unge i gang. Heraf var 40 % i øjeblikket indvandrerbørn i alderen 8-15 år.
Vi vurderer, at der er ca. 400 indvandrerbørn og unge i målgruppen, som vi hjælper økonomisk med betaling af kontingent og anskaffelse af nødvendigt udstyr. Lige som vore frivillige tager de unge ved hånden for at skabe kontakten til foreningslivet.

Video fra TV Sket&Set om BROEN Horsens:

Fremtidige perspektiver
Vi ønsker at fortsætte arbejdet med begge målgrupper:

  • Børn i misbrugsfamilier
  • Børn i flygtninge- og indvandrerfamilier

Indtil alle disse familier i Horsens Kommune har fået tilbuddet.
Sideløbende med dette arbejde, vil vi forsøge at bane vejen for, at de samme to målgrupper får lignende tilbud over alt i Danmark.