Frivillig i BROEN

På denne side har vi samlet information til dig, som er frivillig i BROEN gennem én af vores BROEN-lokalforeninger.

Tak for at du er frivillig i BROEN

Først og fremmest velkommen i BROEN-familien og hjertelig tak for, at du vil gøre en aktiv indsats for at bygge bro for børn i socialt udsatte familier til gode fællesskaber i fritiden.

Uden dig kunne vi ikke hjælpe så mange børn hvert år, som vi faktisk gør!

Du skal også vide, at vi samlet set er rigtig mange i BROEN, som gør en indsats, og derfor kan vi i fællesskab løfte en stor og vigtig opgave til gavn for rigtig mange børn og deres forældre.

Du kan altid tage kontakt til os i BROEN Danmark og få råd og vejledning om at være frivillig i BROEN. Også hvis der er noget, du er i tvivl om, eller som du synes kan – eller skal – gøres bedre.

Find mere om at kontakte BROEN Danmarks sekretariat

Privatliv og hensyn til hinandens oplysninger

Vi har alle et privatliv, som vi selv vil bestemme over hvem, der skal kende til.

Der er også regler for, hvordan man skal håndtere private oplysninger om andre personer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi i  BROEN har med børn og familier at gøre, som kan have nogle udfordringer og problemer, der er meget private. Derfor skal vi hele tiden tage os rigtig godt af dem og være ekstra påpasselige med den viden, som vi får om barnet og familien ved at hjælpe dem på den bedst mulige måde.

Det handler om at huske, at ingen af os er interesserede i, at private oplysninger om os og vores liv bliver delt med alle mulige tilfældige mennesker.

Det er faktisk også ulovligt at dele den slags private oplysninger uden at have en særlig grund til det – og at have fået lov til det af den, som oplysningen drejer sig om i form af et samtykke.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at dele sine private oplysninger for, at andre kan hjælpe én med bestemte opgaver eller løsning af problemer. Det kan eksempelvis være, hvis man i familien har en dårlig økonomi, så man ikke selv kan betale for sit barns fritidsaktiviteter.

Det handler også om at tænke sig om og opføre sig fornuftigt. Man kan også sige, at det handler om vores etik som frivillige.

Find BROEN Danmarks etiske retningslinjer

Find BROEN Danmarks frivillighedspolitik

Forpligtelser som frivillig i BROEN

Som frivillig i BROEN stiller vi krav til dig på linje med mange frivillige foreninger og organisationer.

Børneattest: Du ska give lov til, at vi indhenter en børneattest om dig hos Politiet. Hvis du ikke ønsker det, kan du desværre ikke være frivillig i BROEN. Det er for at beskytte børnene og ikke for at genere dig.

Find mere om børneattester

Frivilligaftale: Du skal skrive under på, at du som frivillig giver os lov til at håndtere og opbevare personlige oplysninger (persondata) om dig i forbindelse med din tilknytning som frivillig til BROEN. Det skal vi have dit samtykke til ifølge regler om persondatabeskyttelse.

Find frivilligaftale i BROEN

Tavshedspligt: Som frivillig i BROEN er du underlagt tavshedspligt om de personlige og private oplysninger, du med tiden vil få om børn og familier, som BROEN hjælper.

Det gælder også efter, at du er stoppet i BROEN.

Find mere om tavshedspligt som frivillig i BROEN

Find mere om tavshedspligt, hvis du kommer i tvivl:

Guide om tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde (link til Center for Frivilligt Socialt Arbejde)

Hvad må du sige? (pdf) Socialministeriets vejledning om udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Du kan også drøfte din tvivl med de andre frivillige i din BROEN-forening.

Du kan også kontakte BROEN Danmarks sekretariat og få hjælp til at afklare spørgsmål.

Find mere om BROEN Danmarks sekretariat

Find folder om at være frivillig i BROEN: Velkommen som frivillig i BROEN (pdf)

Den gode historie

Mor til to børn

“Jeg er så taknemmelig for at have modtaget støtte fra BROEN. Nu kan begge mine børn gå til en fritidsaktivitet, hvor de kan danne nye netværk og opleve andre ting, end det jeg kan tilbyde dem og have det super sjovt! Det er simpelthen så vigtigt, det I gør, så tusind tak for jer! Kærlig hilsen en mor og hendes to vandhunde.” (hilsen til BROEN Randers)

Projektmedarbejder i fodboldklub

”Det har betydet, at børnene er blevet fastholdt i foreningslivet og i klubben, da de ellers ville være blevet meldt ud. Ikke nødvendigvis med den begrundelse, at de ikke havde råd til det, fordi det kan være lidt af et tabu, men med en anden undskyldning.”

Mor til Jakob på 19 år

“For en hel del år siden, da jeg var på kontanthjælp, havde jeg ikke ‘salt til et æg’, og at betale kontingent og udstyr til min søns fritids interesse, fodbold, havde jeg slet ikke råd til. Det var ikke sjovt, og jeg følte mig som den dårligste mor i verden. Heldigvis for mig og særligt for min søn, startede BROEN Herlev op det år. Jakob var så heldig, at han blev deres første barn, som de hjalp, og det gjorde for Jakob og vores familie en verden til forskel. Jakob er i dag næsten 20 år, og som han selv udtaler: ‘Havde det ikke været for Lars, som hjalp mig dengang og gav mig muligheden for at vælge sportens vej og vennerne der, havde jeg nok valgt den kriminelle vej og de venner, som fulgte med den vej.’ I dag er Jakob næsten færdig med sit andet grundforløb på TEC. Og har fået en læreplads som elektriker.”

H. K. H. Prinsesse Marie

“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.” (åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010)

Poul Nyrup Rasmussen

Poul Nyrup Rasmussen, protektor for Det Sociale Netværk og tidligere statsminister i Danmark

“Alle børn og unge har brug for venskaber og brug for at være i positive fællesskaber. De skal møde engagerede voksne ildsjæle, som er gode rollemodeller for dem. De får et frirum. De bliver værdsat. Og de får nogle redskaber, som gør dem aktive – også når de skal vælge uddannelse og finde sig en plads i samfundslivet.” (Overrækkelsen af Børnesagsprisen til BROEN, København 2015)

Frivillig om Jens på 15 år

“Jens er det sidste år begyndt at isolere sig på sit værelse, hvor han spiller computer det meste af dagen. Skolen og den nære familie oplever ham, som mere indesluttet, trist og tavs. Selv har Jens svært ved at beskrive, hvorfor han har fået det så svært. Men han har et ønske om at bryde den ‘negative cirkel’ af isolation og inaktivitet. Han taler med sin mor om at gå til fitness med sine venner. Mor vil gerne bakke ham op, men har som invalidepensionist ikke midlerne. Mor ansøger sammen med sin familieterapeut om midler ved BROEN Randers, og får dagen efter bevilget støtte. Jens begynder til fitness med sin kammerat. Kort tid efter sælger han sin computer og begynder også at spille fodbold med kammeraterne i weekenden. Der er stadig mange ting, som Jens og familien skal arbejde på, men Jens har fået et mere aktivt og socialt liv, og mor er lettet over, at han har det bedre og kan samtidigt få mere tid til sig selv, når Jens er ude af huset.”

Mor til to piger

“Det er godt for dem, at de kan sige, at de går til svømning. At de går til noget som andre børn. Det giver stolthed. Jeg er også blevet gladere som mor, fordi jeg ved, at de elsker at svømme.” (om støtte fra BROEN Silkeborg)

Mor til barn

“Hej Lars! Jeg har et barn på specialskole med nogle særlige behov og udfordringer i livet. Jeg kan mærke stor forandring efter opstart hos Krav Maga (selvforsvar). Både på selvtillid og selvværd. Det var aldrig sket uden din/jeres hjælp. Så kæmpestor tak for dig/jer.” (hilsen til BROEN Herlev)

Frivillig i BROEN Horsens

“En pige på 11 år ringer til en af BROENs frivillige en lørdag formiddag og spørger grædende, om hun kan låne penge til en busbillet til Vejle, hvor hun skal deltage i et sportsstævne. Den frivillige vælger at hente pigen og køre hende til Vejle. Da han spørger, om ikke hun kan låne pengene af sin mor, som hun bor alene med, svarer hun med tårer i øjnene: ‘Det ved jeg ikke. Hun gik på Klods Hans (værtshus) i torsdags, og jeg har ikke set hende siden.’ ”