01/03/2024

Generalforsamling 2024

BROEN Vordingborg har afholdt sin ordinære generalforsamling den 26. februar 2024.

I 2023 støttede vi 251 ansøgninger fordelt på 175 børn og unge i kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge. Disse børn og unge er jævnt fordelt i hele Vordingborg Kommune.

Foreningens økonomi er baseret på fonde, sponsorater, legater, puljer, foreningsmedlemskaber og personlige medlemskaber.

På generalforsamlingen, der blev holdt i DGI-huset, blev Lars Bakke Olsen genvalgt som næstformand, Else-Marie L. Sørensen blev genvalgt som økonomiansvarlig og Mette Due Hansen, Dorte Hansen, Marianne Nørlem blev alle genvalgt til bestyrelsen. Suppleant Tony Christiansen blev valgt til bestyrelsen.

Der blev valgt to nye suppleanter, Helle Jørgensen og Helena Ziska

Den nye bestyrelse ser efter konstituering således ud:

Jens O. Jensen, formand

Lars Bakke Olsen, næstformand

Else-Marie L. Sørensen, økonomiansvarlig

Dorte Hansen, kontaktperson

Pia Dalsgård, ass. kontaktperson

Marianne Nørlem, kontaktperson

Mette Due Hansen, kontaktperson

Mette Laurentzius, kontaktperson

Tony Christiansen, ass. Kontaktperson
Helle Jørgensen, suppleant
Helena Ziska, suppleant
Generalforsamling 2024 referat
BROEN mundtlig beretning 2023