Støt Broen Danmark - Min konto

Bliv medlem

BROEN Vordingborg er jeres samarbejdspartner

Det er vores formål “at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i foreningsbaserede tilbud.”

Vi søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater samt opkræver medlemskontingenter. De midler, vi søger, går stort set ubeskåret til udstyr og kontingenter til de børn og unge, vi støtter.

Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Vordingborg Kommunes foreninger kan støtte op om BROEN Vordingborg med et foreningsmedlemskab. Status lige nu er, at vi har 20 enkeltpersoner og 17 foreninger som medlemmer.

Medlemskontingentet er kr. 100,- pr år.

Vi understreger, at det ikke er et krav for foreninger, der optager BROEN-støttede børn og unge som medlemmer, at være foreningsmedlem i BROEN Vordingborg. Imidlertid finder vi det naturligt, at man på den måde støtter op om vores arbejde.

Det ville være fint, hvis vores udgifter til at holde foreningen i gang – møder, print, nogen kørsel mv. –  kunne dækkes af medlemskontingenter. Vores driftsudgifter holdes stramt nede og har vist sig at ligge på ca. 4.000 kr. om året.

Medlemskab tegnes ganske let. Indbetal kr. 100,- på vores konto i Lollands Bank 6220 1105202 og skriv navn og enten ‘Foreningsmedlem’ eller ‘Enkeltpersonsmedlem’.

Vi opfatter jeres støtte som opbakning til vores arbejde.

Med venlig hilsen

Kaj Aagaard, formand

Else-Marie Langballe Sørensen, økonomiansvarlig