Støt Broen Danmark - Min konto

Bliv medlem

BROEN Vordingborg er jeres samarbejdspartner

Medlemskab tegnes ganske let. Medlemskontingentet er kr. 100,- pr år.

Send os en mail på medlem@broen-vordingborg.dk ,hvor du skriver dit navn og adresse, og om du ønsker at tegne medlemskab enten som ‘Foreningsmedlem’ eller ‘Enkeltpersonsmedlem’, så sender vi en mail retur med dit medlemsnummer.

Indbetal herefter kr. 100,- på vores konto i Lollands Bank 6220 1105202, HUSK at skrive dit medlemsnummer på indbetalingen.

Det er vores formål at give kommunens børn og unge i udsatte og ressourcesvage familier mulighed for at være aktive og vedholdende i foreningsbaserede tilbud.

Vi søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater samt opkræver medlemskontingenter. De midler, vi søger, går stort set ubeskåret til udstyr og kontingenter til de børn og unge, vi støtter.

Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner. Vordingborg Kommunes foreninger kan støtte op om BROEN Vordingborg med et foreningsmedlemskab. Status lige nu er, at vi har 27 enkeltpersoner og 14 foreninger som medlemmer.

Vi understreger, at det ikke er et krav for foreninger, der optager BROEN-støttede børn og unge som medlemmer, at være foreningsmedlem i BROEN Vordingborg. Imidlertid finder vi det naturligt, at man på den måde støtter op om vores arbejde.

Det ville være fint, hvis vores udgifter til at holde foreningen i gang – møder, udskrift, nogen kørsel mv. –  kunne dækkes af medlemskontingenter. Vores driftsudgifter holdes stramt nede og har vist sig at ligge på ca. 4.000 kr. om året.

Vi opfatter jeres støtte som opbakning til vores arbejde.

Med venlig hilsen

Kaj Aagaard, formand

Else-Marie Langballe Sørensen, økonomiansvarlig