Støt Broen Danmark - Min konto

Bestyrelsen

Kaj Aagaard, formand

Jens O. Jensen, næstformand

Else-Marie L. Sørensen, økonomiansvarlig

Marianne Nørlem, bestyrelsesmedlem

Karin Borup, bestyrelsesmedlem

Dorte Hansen, bestyrelsesmedlem

Pia Dalsgaard, bestyrelsesmedlem

Ebbe Ravnsted-Larsen, suppleant

Linda Møller, suppleant