Støt Broen Danmark - Min konto

Bestyrelsen

Kaj Aagaard, formand

Jens O. Jensen, næstformand

Else-Marie L. Sørensen, økonomiansvarlig

Dorte Hansen, bestyrelsesmedlem

Pia Dalsgaard, bestyrelsesmedlem

Karin Borup Aagaard, bestyrelsesmedlem

Marianne Nørlem, bestyrelsesmedlem

Lars Bakke Olsen, bestyrelsesmedlem

Mette Due, bestyrelsesmedlem

Jesper Berring-Poulsen, suppleant

Birgit Nielsen, suppleant