25/01/2024

Støttekoncert hjælper udsatte børn til aktiv fritid

Den 15. marts 2024 spiller Anders Munch & Broderskabet en lang række af Kim Larsens sange i Svendborg Teater. Koncerten støtter den lokale indsats i BROEN Svendborg.

Støttekoncerten “De smukke unge mennesker” arrangeres af foreningen Bord & Stol, og den har til formål at at få socialt udsatte børn og unge ud blandt andre børn, hvor de kan være en del af et positivt fællesskab, skabe kammeratskaber og spejle sig i voksne rollemodeller og dermed få nogle succesoplevelser og en styrket tro på sig selv.

Derfor går 25 % af billetindtægten ubeskåret til BROEN Svendborg, som bygger bro for socialt udsatte børn og unge til en aktiv fritid i hele Svendborg Kommune.

Find mere om koncerten i Svendborg og om at købe billet