Etiske regler

Etiske retningslinjer BROEN Lolland

1. Alle medlemmer af Broen-Lolland er forpligtet til at handle i overensstemmelse med vedtægter, formål, etiske regler og forretningsgang.

2. Alle medlemmer samt personer i funktioner i Broen Lolland udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Man må ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde, men Broen Lolland dækker efter forudgående aftale rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet.

3. Gennem arbejdet i Broen Lolland vil medlemmer få et kendskab til navne og adresser på børn og familier, der kan have behov for hjælp. Sådanne personoplysninger skal betragtes som værende fortrolige og må ikke videregives, medmindre dette sker som led i samarbejde med andre parter om løsning af de enkelte opgaver, og såfremt der anvendes samtykkeerklæring.

4. Dette gælder også enhver øvrig oplysning, der vedrører personlige forhold for de familier, Broen Lolland er i kontakt med.

5. Diskretion skal af alle Broen Lollands medlemmer også udvises i forhold til sponsorer og donationer, såfremt dette ønskes.

6. Der må ikke være penge mellem Broen Lollands medlemmer og målgruppen. Hvilket vil sige, at man ikke må give penge eller yde lån til hverken børn eller familier, man kommer i kontakt med i forbindelse med arbejdet for Broen Lolland. Økonomisk hjælp må kun ske gennem den besluttede arbejdsgang.

7. Broen Lollands medlemmer må ikke favorisere særinteresser under arbejdet. I tilfælde af tvivl omkring dette skal spørgsmålet håndteres på et møde i arbejdsgruppen.

8. Bestyrelsen står i sit virke til ansvar over for Broen Danmark og dennes formål og vedtægter. I tilfælde af tvivl omkring dette bør medlemmerne søge rådgivning hos landsforeningen.

9. Der er indhentet børneattester for alle bestyrelsesmedlemmer samt for eventuelle personer, der bistår bestyrelsen med kontakten til børnene.

Den gode historie

Pige 9 år

“Jeg er rigtig glad for at gå til gymnastik, og jeg har lært mange at kende og fået nogen nye, gode venner.”

Mor til pige på 9 år

“Kære BROEN Haderslev! Jeg vil gerne takke for den hjælp, I har været for min datter og jeg. Det har gjort vores liv til et bedre sted, at I har hjulpet med den økonomiske byrde til kontingentet til ridning. Jeg gik psykisk ned, da jeg uventet mistede min mor. Jeg måtte have hjælp til min datter, hun kom i pleje i et år. Mit hjerte har blødt over, at jeg skulle melde hende ud, så hun igen blev offer for min sygdomshistorie. Hun fortjener at være barn og lege og ride for glædens skyld – ikke for at glemme, men for at udvikle sig. Tak fordi I har givet os magien i hverdagen og hjulpet med, at vi igen kan leve et godt og trygt liv.”

Lærer til to drenge

“Kære BROEN! To af mine elever har fået hjælp til at komme i gang med at dyrke kampsport, og det er de rigtig glade for. Det styrker deres indbyrdes venskab, og de er begge to supermotiverede med sporten – jeg er sikker på, det også smitter af på skolen. Det er til stor glæde for dem, og det var ikke kommet i stand uden støtte fra BROEN. Tusind tak for støtten. Hilsen Lærer til to glade drenge”

Mor til Teis på 15 år

“Jeg vil bare fortælle, hvor stor en betydning det har været for min søn, at BROEN Herlev støtter hans træning til Wing Tai. Teis er født 15 uger for tidligt og er et sensitivt barn. Han er ofte lidt usikker på sig selv og sin præstation – især i skolen. Men efter han er begyndt til Wing Tai, er det en helt, helt anden dreng. Han har fået så meget selvtillid og tro på sig selv. Han er blevet SÅ meget bedre til at fordybe sig i ting og udføre opgaver selvstændigt. Det er min klare overbevisning, at han slet ikke ville have nået denne udvikling, hvis det ikke havde været for hans træning. Og uden ‘din’ støtte havde jeg som flexjobber ikke haft mulighed for at betale den sport. Så vi er så evigt taknemmelige!”

Emma 14 år

“Hej Susanne. Det har været helt vildt dejligt, at BROEN Vejle har været klar fra starten af opholdet på julemærkehjemmet til at hjælpe os. Jeg har kunnet træne i Loop Fitness, når vi nu var hjemme så mange dage til påske. Det betyder rigtig meget, at nu, hvor jeg er kommet hjem, var der styr på fitness, jeg kan gå til, min plan er at træne 3 gange i ugen. Jeg har gerne villet cykle i skole for at få den motion med også, og det var helt vildt dejligt, at I så hurtigt sørgede for cykler til os. Jeg er rigtig glad for den hjælp, I har givet mig og håber, mange flere får samme hjælp. Fra jeg tog af sted 17. april og til nu, har jeg tabt 11 kg. Hilsen Emma” (om samarbejde mellem julemærkehjemmet i Hobro og BROEN Vejle)

Projektmedarbejder i fodboldklub

”Det har betydet, at børnene er blevet fastholdt i foreningslivet og i klubben, da de ellers ville være blevet meldt ud. Ikke nødvendigvis med den begrundelse, at de ikke havde råd til det, fordi det kan være lidt af et tabu, men med en anden undskyldning.”

Dreng 6 år

“Jeg vil skrive om, at jeg var rigtig glad for at gå til fodbold. Jeg blev faktisk ked af det, da jeg fik at vide af mine forældre, at de ville melde mig ud af klubben på grund af dårlig økonomi, og at de ikke længere kan betale til et nyt medlemskab til næste år.”

Mor til to piger

“Det er godt for dem, at de kan sige, at de går til svømning. At de går til noget som andre børn. Det giver stolthed. Jeg er også blevet gladere som mor, fordi jeg ved, at de elsker at svømme.” (om støtte fra BROEN Silkeborg)

H. K. H. Prinsesse Marie

“BROENs arbejde har meget stor betydning for de her børn. I fritiden får de et fristed, et sted at være glade. Når de går til sport, kan de føle sig helt som andre børn. Jeg håber, denne dag vil være med til at gøre hver dag bedre for mange af de udsatte børn.” (åbningstale ved BROEN Danmarks konference “Børnefattigdom og social udstødelse”, Horsens 2010)