Etiske regler

Etiske retningslinjer BROEN Lolland

1. Alle medlemmer af Broen-Lolland er forpligtet til at handle i overensstemmelse med vedtægter, formål, etiske regler og forretningsgang.

2. Alle medlemmer samt personer i funktioner i Broen Lolland udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Man må ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde, men Broen Lolland dækker efter forudgående aftale rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet.

3. Gennem arbejdet i Broen Lolland vil medlemmer få et kendskab til navne og adresser på børn og familier, der kan have behov for hjælp. Sådanne personoplysninger skal betragtes som værende fortrolige og må ikke videregives, medmindre dette sker som led i samarbejde med andre parter om løsning af de enkelte opgaver, og såfremt der anvendes samtykkeerklæring.

4. Dette gælder også enhver øvrig oplysning, der vedrører personlige forhold for de familier, Broen Lolland er i kontakt med.

5. Diskretion skal af alle Broen Lollands medlemmer også udvises i forhold til sponsorer og donationer, såfremt dette ønskes.

6. Der må ikke være penge mellem Broen Lollands medlemmer og målgruppen. Hvilket vil sige, at man ikke må give penge eller yde lån til hverken børn eller familier, man kommer i kontakt med i forbindelse med arbejdet for Broen Lolland. Økonomisk hjælp må kun ske gennem den besluttede arbejdsgang.

7. Broen Lollands medlemmer må ikke favorisere særinteresser under arbejdet. I tilfælde af tvivl omkring dette skal spørgsmålet håndteres på et møde i arbejdsgruppen.

8. Bestyrelsen står i sit virke til ansvar over for Broen Danmark og dennes formål og vedtægter. I tilfælde af tvivl omkring dette bør medlemmerne søge rådgivning hos landsforeningen.

9. Der er indhentet børneattester for alle bestyrelsesmedlemmer samt for eventuelle personer, der bistår bestyrelsen med kontakten til børnene.

Den gode historie

Nikolai 12 år

“Det er mega fedt, at BROEN Vejle har sørget for, jeg kan gå til fodbold igen. Jeg startede allerede sidste uge og træner 2 gange i ugen. Det er vildt sjovt at se andre drenge, de er søde. Jeg kan sagtens følge med dem nu. Jeg har også fået en cykel fra jer, så jeg kan komme ud og cykle igen, både i skole og over i skoven. I sommerferien skal jeg på fodboldskole, det glæder jeg mig rigtig meget til. Mega sejt I har givet mig det. Jeg tabte 14 kg de 10 uger, jeg var afsted. Hilsen Nikolai” (om samarbejde mellem julemærkehjemmet i Hobro og BROEN Vejle)

Pige 12 år

“Teatersport og drama går jeg meget op i, fordi jeg elsker at optræde, synge, leve sig ind i det osv. Jeg synes, at jeg er en meget kreativ pige. Jeg har gået til det i 2 1/2 år og interesserer mig stadig for det. Jeg vil være mini-skuespiller, hvis jeg får muligheden en dag. Har allerede lavet en film og en reklame for Legoland. Tusind tak for det 🙂 Min mor har nemlig ikke råd til det :D”

Forælder til pige på 11 år

“Louise har fået støtte til gymnastik i et år og lige fået støtte til fodbold. Hun er glad for at kunne deltage i de samme aktiviteter som sine venner pga. støtten.”

SSP-leder i kommune

“Jeg kan konstatere, at de tanker og idéer, som jeg blev præsenteret for i starten, nu har vist sig ikke blot at være bæredygtige, men har udviklet sig til, hvad jeg opfatter som en soleklar succes inden for det frivillige forebyggende arbejde med børn og unge. Jeres projekt er for mig et af de meget få eksempler på, at idealisme, ildsjæle og udsatte børn og unges behov mødes og går op i en slags højere enhed.”

Dreng 17 år

“Det er fedt at gå til sport og være sammen med sine venner.”

Forældre til dreng på 8 år

“Thor vil gerne, at jeg skriver, at han er rigtig glad for, at han kan få hjælp til sport fra BROEN. Ja, det er vi voksne også.”

Amanda 16 år

“Jeg er rigtig glad for, at jeg nu kan bruge min krop og være sammen med mine venner.” (om støtte til fitness fra BROEN Randers)

Karen Ellemann

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V): “Jeg er grundlæggende optaget af at samle viden om initiativer, der rent faktisk hjælper udsatte. Det her er et klassisk eksempel på mødet mellem frivillige og mennesker, der måske er på vej ud over kanten. BROEN viser, at det har en positiv afsmittende effekt på unges dannelse og uddannelse, når de har et sundt og meningsfuldt fritidsliv.” (ved besøg hos BROEN i Køge den 23. maj 2016)

Frivillig i BROEN Køge

“Jeg oplevede mange børn, hvor familien ikke havde råd til et par fodboldstøvler til et barn, der gerne ville spille fodbold. Jeg oplevede også eksempler på, at et barn ‘arvede’ storebrors fodboldstøvler, som han var vokset ud af. Jeg oplevede også, at der var familier, der ikke havde råd til, at et barn kunne deltage i en turnering i udlandet. Det gik ikke alene ud over det enkelte barn, men også hele holdet, der skulle afsted. Det viste mig, at der er familier, hvor økonomien er så stram, at der ikke er råd til, at børnene kan deltage i fornuftige sunde fritidsaktiviteter. Jeg synes, det er glædeligt, at der landet over er mennesker, der mener, at der er behov for en særlig indsats på dette område.”