Støt Broen Danmark - Min konto

Etiske regler

Etiske retningslinjer BROEN Lolland

1. Alle medlemmer af Broen-Lolland er forpligtet til at handle i overensstemmelse med vedtægter, formål, etiske regler og forretningsgang.

2. Alle medlemmer samt personer i funktioner i Broen Lolland udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Man må ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde, men Broen Lolland dækker efter forudgående aftale rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet.

3. Gennem arbejdet i Broen Lolland vil medlemmer få et kendskab til navne og adresser på børn og familier, der kan have behov for hjælp. Sådanne personoplysninger skal betragtes som værende fortrolige og må ikke videregives, medmindre dette sker som led i samarbejde med andre parter om løsning af de enkelte opgaver, og såfremt der anvendes samtykkeerklæring.

4. Dette gælder også enhver øvrig oplysning, der vedrører personlige forhold for de familier, Broen Lolland er i kontakt med.

5. Diskretion skal af alle Broen Lollands medlemmer også udvises i forhold til sponsorer og donationer, såfremt dette ønskes.

6. Der må ikke være penge mellem Broen Lollands medlemmer og målgruppen. Hvilket vil sige, at man ikke må give penge eller yde lån til hverken børn eller familier, man kommer i kontakt med i forbindelse med arbejdet for Broen Lolland. Økonomisk hjælp må kun ske gennem den besluttede arbejdsgang.

7. Broen Lollands medlemmer må ikke favorisere særinteresser under arbejdet. I tilfælde af tvivl omkring dette skal spørgsmålet håndteres på et møde i arbejdsgruppen.

8. Bestyrelsen står i sit virke til ansvar over for Broen Danmark og dennes formål og vedtægter. I tilfælde af tvivl omkring dette bør medlemmerne søge rådgivning hos landsforeningen.

9. Der er indhentet børneattester for alle bestyrelsesmedlemmer samt for eventuelle personer, der bistår bestyrelsen med kontakten til børnene.