Bestyrelsen

Formand:  Bente Kruse

Kasserer:  Chalotte Frantzen

Sekretær:  Britt Frantzen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Sørensen

Frivillige i BROEN Lolland: 

Else Due

Flemming Rasmussen/Christina B. Nielsen

Grethe Jacobsen

Hjørdis Jensen

Jette Pihl

Kirsten Boelsmand

Lone Kargo

Maja Andersen

Margit Dåwil

Mie Skaaning-Andersen