Støt Broen Danmark - Min konto

Om BROEN Nyborg

Pigeibro2 shutterstock_4516534BROEN Nyborg er en forening (stiftet i 2012), der har som formål at støtte udsatte børn, sådan at de på lige fod med alle andre børn har mulighed for at dyrke fritidsinteresser.

I 2021 støttede vi 71 børn og unge i hele kommunen til en aktiv fritidsinteresse og et godt fællesskab med andre børn og unge.

Samarbejdspartnere

Der blev i juni 2012 afholdt møde med relevante forvaltninger i Nyborg Kommune om det fremtidige samarbejde.

Vi samarbejder i øjeblikket med Familiehuset i Nyborg og har for nylig været til møde med lærere på en specialskole i kommunen. Her var alle enige om, at et samarbejde kunne komme på tale meget snart.

Hvordan skaffer vi penge?

Vi skaffer pengene ved at søge fonde, puljer og private sponsorer, og støtter børnene gennem et samarbejde med sagsbehandlere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, SSP og andre, der har daglig omgang med børn og unge.

Med venlig hilsen

BROEN Nyborg