Støt Broen Danmark - Min konto

24. oktober 2016

Sammen om et stærkt fritidsliv

shutterstock_102365713-webIdræt og andre fritidsaktiviteter i foreninger er med til at skabe stærke lokale fælleskaber for børn og unge. Et aktivt fritidsliv er med til at give børnene trivsel i hverdagen og modvirker isolation og radikalisering.

Workshop samler frivillige og fagpersoner

Det er baggrunden for, at BROEN Tønder indbyder til en workshop torsdag den 1. december 2016 om at styrke de stærke fællesskaber i lokale foreninger, så de bliver endnu bedre rammer for børn og unge, også for dem med særlige behov.

Workshoppen henvender sig til idræts- og fritidsforeninger, skoler, uddannelsesinstitutioner og medarbejdere i kommunen, der arbejder med børn og unge. Målet er, at flere unge får venner og relationer i et aktivt fritidsliv, og at dele erfaringer og viden om, hvordan de stærke fællesskaber medvirker til at forebygge radikalisering.

BROEN Tønder afholder workshoppen i samarbejde med CERTA Intelligence & Security og TrygFonden, som i foråret 2016 udgav rapporten “Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme”. Rapporten fremhæver bl.a. frivillige foreningers evne til at samle og styrke lokalsamfund som en vigtig del af at forebygge radikalisering.

Det er gratis at deltage i workshoppen, men det kræver tilmelding senest den 18. november.

Find mere om workshoppen og tilmelding

Find mere om rapporten om radikalisering hos TrygFonden