02/06/2016

Igen hjælp til ferieaktiviteter

Kajak-træningslejr-feb2015-Sevilla

Fra kajaktræningslejr for roere fra Lolland (foto: SKC Lolland)

BROEN Danmark har igen i 2016 indgået en aftale med Bikubenfonden om at kunne give ekstra støtte til udsatte børn og unges deltagelse i aktiviteter i sommerferien. Det kan være feriecamps, stævner eller træningslejre, og støtten gives til at dække hele eller en del af udgiften, så barnet kan deltage på lige fod med andre børn og unge i ferieaktiviteten.

I 2015 hjalp BROEN også udsatte børns ferieaktivitet i samarbejde med Bikubenfonden. Mere end 150 børn og unge deltog i f.eks fodboldskoler, svømmelejr, madlavningsskoler, spejderlejre, håndboldcup og vildmarkstur med støtte via én af BROENs lokalforeninger.

I vinterferien støttede BROEN også aktiviteter med støtte fra Skandia Danmarks juledonation fra 2015 og BROENs egen indsamling på velgørenhedsportalen Charii.com.

BROENs lokalforeninger kan søge BROEN Danmark om særlig støtte til ferieaktiviteter til børn, både børn der allerede støttes af BROEN og til børn, der ikke i forvejen går til noget i fritiden. Mere information under “Broerne internt”

Find mere om støtten til ferieaktiviteter i vinterferien 2016

Find mere om Bikubenfondens Feriehjælp 2016

Find mere om BROENs indsamling på Charii.com