Konference i Køge 2016

Invitation udsnitBROEN Danmark afholdt tirsdag den 1. marts 2016 en konference om samarbejde mellem kommuner og frivillige fra civilsamfundet.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Køge Kommune.

Program for konferencen på Tapperiet i Køge

09.15 – 10.00 Ankomst, kaffe/te + rundstykker

10.00 – 10.10 Velkomst v/Anette Simoni, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Køge Kommune

10.10 – 10.20 BROEN Danmark – et kort historisk tilbageblik v/ Peter Poulsen, formand BROEN Danmark

10.20 – 11.30 ”Kan det offentlige og frivillige skabe velfærd sammen?” Oplæg v/ Jonas Norgaard Mortensen, direktør Institut for Relationspsykologi

11.30 – 12.00 ”Det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund” – et eksempel fra Svendborg, hvor Svendborg Kommune, BROEN Svendborg, Børns Voksenvenner og Ungdommens Røde Kors samarbejder om at hjælpe udsatte børn og unge i gang med en aktiv fritid v/ Elise Hansen, fritidskonsulent Svendborg Kommune

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 13.45 ”Social arv og andre skadelige myter om årsagerne til alvorlige sociale problemer” v/ Morten Ejrnæs, lektor Aalborg Universitet

13.45 – 14.30 ”Børns trivsel og betydning af en aktiv fritid” v/ Per Larsen, formand for Børnerådet

14.30 – 14.55 ”Det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund” – et eksempel fra Køge, hvor Køge Kommune og BROEN Køge arbejder sammen om at hjælpe børn og unge fra socialt og økonomisk udfordrede hjem til en aktiv fritid med gode kammerater og voksne rollemodeller v/ Karina Hjort Feddersen, fritids- og idrætskonsulent Køge Kommune

14.55 – 15.05 Tak for i dag v/ Flemming Christensen, borgmester Køge Kommune

Ordstyrer for konferencen: Jørgen Blond, tidligere leder af integrationsindsatsen i Køge Kommune

Tweets fra konferencen: #BROEN16

Deltagerliste-Køge (pdf)

Præsentationer fra konferencen

BROEN – et kort tilbageblik: Oplæg Peter Poulsen

Samskabelse af velfærd:  Oplæg Jonas Norgaard Mortensen

Myter om social arv: Oplæg Morten Ejrnæs

Fritidspas i Køge Kommune: Oplæg Karina Hjort Feddersen

Anden omtale af dagen

Lokalavisen Køge Bugt den 3. marts: Velbesøgt konference hos BROEN Danmark

Billeder og video fra dagen

Elise Hansen, fritidskonsulent i Svendborg Kommune:

Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationspsykologi:

Per Larsen, formand for Børnerådet: