Støt Broen Danmark - Min konto

Styringsmodel

BROEN Guldborgsund er organiseret som en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har behov for at kunne træffe hurtige, fleksible og forsvarlige beslutninger. Derfor er der vedtaget følgende retningslinjer for beslutningsgangen:

Alle beslutninger kan træffes af arbejdsgruppen på dens møder, når blot sagen står på dagsordenen ved mødeindkaldelsen 1 uge forinden. Arbejdsgruppen mødes indtil videre månedligt.

Arbejdsgruppen er selvsupplerende og optager nye medlemmer efter behov. Alle, der inviteres til møderne har stemmeret, og afgørelser træffes ved stemmeflertal.

Arbejdsgruppen udpeger blandt sine medlemmer en Beslutningsgruppe, som står for det løbende arbejde med at modtage henvendelser, foretage prioriteringer, bevilge midler og i praksis føre hjælpen ud i livet.

Beslutningsgruppen kan kun træffe afgørelser i enighed, men i tilfælde af enkeltpersoners ferie, fravær eller sygdom, er de øvrige medlemmer beslutningsdygtige.

Beslutningsgruppen aftaler selv sin arbejdsform, og tilrettelægger rutiner for besvarelse og videresendelse af mails på en måde, så en henvendelse bliver besvaret indenfor 1-2 dage og en beslutning kan træffes på under en uge.

Det ligger i denne model, at Beslutningsgruppen kan bede arbejdsgruppen om at forholde sig til principielle spørgsmål såvel som konkrete sager, mens arbejdsgruppen ikke af egen drift blander sig i beslutningsgruppens arbejde, med mindre et spørgsmål er rejst i forbindelse med en mødeindkaldelse.