Fonde og puljer

For at sikre det økonomiske grundlag for BROENs indsats med at hjælpe børn til en aktiv fritid er det vigtigt, at vi løbende søger om tilskud fra fonde og puljer.

Som udgangspunkt søger BROEN Danmark på vegne af alle BROENs lokalforeninger hos store fonde og landsdækkende puljer. BROENs lokalforeninger opfordres til at søge hos lokale fonde og puljer.

Hvis I er i tvivl om at søge en fond eller en pulje, er I altid velkomne til at kontakte os i sekretariatet.

Fonde og puljer, der søges af BROEN Danmark

  • EDC Poul Erik Bech Fonden
  • Lemvigh-Müller Fonden
  • TrygFonden

Fonde og puljer, der kan søges af BROENs lokalforeninger

  • Lokale og regionale fonde
  • §18-puljen i den enkelte kommune til frivilligt socialt arbejde
  • PUF-puljen hos Socialstyrelsen til frivilligt socialt arbejde

BROEN Danmark har oprettet abonnement hos Fundraising Club, som alle BROEN-foreninger kan gøre brug af i sin lokale fundraising.

Find mere om Fundraising Club for BROEN