06/09/2023

Taber vi udsatte børn mellem flere stole?

Hvor mange socialt udsatte børn når vi samlet set? Det mangler vi svar på, mener BROEN Danmark og Idan (Modelfoto)

Det digitale medie Idrætsmonitor har taget fat i BROEN Danmarks bekymring om, at vi mangler overblik på området med fritidsstøtte.

Der er mange aktører, som arbejder på forskellige måder, og som ikke koordinerer egen indsats med andres. Dertil kommer, at en række kommuner har fritidspasordninger af vidt forskellig slags, som har kortere eller længere perspektiv. En del af de kommunale ordninger udløber efter 2023. Vi har derfor gjort opmærksom på udfordringerne ved dette over for Idrætsmonitor.

Det har ført til en artikel den 6. september 2023. Her er et uddrag fra artiklen:

Opråb fra ngo: Manglende overblik over sociale indsatser kan betyde, at vi taber børn på gulvet

Broen Danmark efterlyser større overblik og viden om sociale idrætsindsatser for mere målrettet at kunne hjælpe udsatte til et aktivt fritidsliv. Idan bekræfter problemet og peger på, at det udfordrer muligheden for at give kommunerne kvalificeret inspiration til projekter.

DIF Get2Sport, kommunale fritidspas, DGI’s pulje ’Foreningsliv for alle’, Broen Danmark, Foreningen til Støtte for Mødre og Børn, Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje – listen over indsatser, som støtter socialt udsatte børn og unge i at få et aktivt fritidsliv, er lang.

Faktisk så lang, at det er næsten umuligt at holde styr på de mange muligheder og hvilke, der for alvor batter på sigt.

Det mener foreningskonsulent Henrik Nørgaard fra Broen Danmark, som ærgrer sig over, at det manglende overblik i værste fald kan betyde et spild af ressourcer, og at hjælpen ikke når ud til alle dem, der har brug for det.

‘Vi støttede knap 7.000 personer sidste år, men hvis de så også får penge fra de andre indsatser, er det stadigvæk kun 7.000, der bliver hjulpet. Hvis vi havde styr på, at alle ikke bare søger de samme steder, kunne vi sikre os, at vi faktisk nåede ud til endnu flere. Men hvordan skaber man synergi, hvis man ikke ved, hvad hinanden laver,’ siger han.

Det er ikke første gang, Broen Danmarks efterspørger et bedre overblik over sociale indsatser i idrætten, men der er stadig ingen løsning i sigte, lyder det fra Henrik Nørgaard, som mener, at midlerne fra politikere og fonde derfor fortsat fordeles lidt for tilfældigt og uden vished om de langvarige effekter.”

Fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) deler chefanalytiker Maja Pilgaard opfattelsen af, at der mangler overblik og viden, som hun siger til Idrætsmonitor:

“Maja Pilgaards erfaring er dog, at det en kompliceret opgave at gå i kast med det store forkromede overblik, for der er ‘rigtig mange’ aktører på området, og det udvikler sig hele tiden. Det gælder både på nationalt plan og på lokalt plan.

Hun nævner de kommunale fritidspas som eksempel på en ordning, der bliver mere og mere udbredt, men ikke er blevet ordentligt evalueret endnu. Når Idan bliver spurgt til, om det kan være en løsning at få fritidspas i alle kommuner, må svaret derfor hænge i luften.

‘Det er selvfølgelig svært at have noget imod, at der bliver givet penge til sårbare og fattige børn, så de kan dyrke fritidsaktiviteter. Men der er også mange måder at forvalte fritidspasset på. Vi synes ikke nødvendigvis, at vi har bud på, om det er den ene eller den anden løsning, der fungerer, ligesom vi intet aner om fritidspasset i et længere perspektiv. Kunne økonomien for eksempel bruges endnu bedre, end den gør nu? Og hvad skal der for eksempel ske efter, at man har givet støtte i én sæson?’ siger Maja Pilgaard.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har i øvrigt tidligere undersøgt, hvad støtte til en aktiv fritid betyder for børn i økonomisk trængte familier ved at kigge på to af BROENs lokalforeningers støtte til lokale børn.

Find mere om Idans undersøgelse af fritidsstøtte

Find hele artiklen hos Idrætsmonitor den 6. september (kun for abonnenter)

Find artiklen som pdf: Opråb fra ngo Manglende overblik over sociale indsatser kan betyde, at vi taber børn på gulvet – idraetsmonitor

Find tidligere opråb fra BROEN Danmark i Idrætsmonitor (kun for abonnenter)