26/10/2020

Hans gav udsatte børn en plads i fællesskabet

Hans Søgaard

Hans Søgaard stiftede BROEN i 2002 i Horsens og landsforeningen BROEN Danmark i 2009 (Foto: Anders Boll, BROEN Danmark)

“Jeg kunne ikke bare vende ryggen til de børn – børn fra udsatte familier, fattige familier og omsorgsvigtede børn. Jeg kunne ikke lade dem sejle deres egen sø, så jeg fik dannet foreningen Broen, der skulle skabe kontakt mellem idrætsforeninger og de her børn.”

Sådan fortæller Hans Søgaard til TV Syd, når han bliver spurgt til, hvorfor han valgte at oprette Støtteforeningen Broen i Horsens tilbage i 2002. Dermed lagde han de første grundsten til fundamentet til det, som i dag udgør den landsdækkende forening BROEN Danmark med i alt 31 selvstændige og frivilligt drevne lokalforeninger rundt i landet. Alle med inspiration i modellen fra Hans’ arbejde i Horsens og med det samme formål: At bygge bro for børn og unge i socialt udsatte familier til at blive en del af de gode fællesskaber i de lokale idræts- og fritidsforeninger.

Hans Søgaard har været med hele vejen. Først med oprettelsen i 2002 af foreningen til at støtte udsatte børn i Horsens, som med tiden kom til at hedde BROEN Horsens. Siden med oprettelsen af BROEN Danmark i 2009 til at udbrede den enkle og effektive model til flere steder i landet.

Hans med Gitte og Jette

Hans Søgaard har nu givet tøjlerne videre til BROEN. Her ses han med nuværende formand for BROEN Horsens, Gitte Holgaard (tv.) og den tidligere frivillige Jette Madsen (Foto: BROEN Danmark)

På det tidspunkt var der kommet en søsterforening op at stå med base i Hadsund. Efter kontakt til Hans Søgaard, som gav sin velsignelse og accept til at bruge navnet ‘Broen’ blev BROEN Mariagerfjord oprettet i 2008. Det fik daværende borgmester i Horsens, Jan Trøjborg, og Hans til at tale sammen om at forsøge at gå ud over den lokale grænse med idéen og oprette en landsdækkende forening.

I 2015 ønskede Hans at træde et skridt tilbage i landsforeningen, og posten gik i stedet til Peter Poulsen fra BROEN Køge, den nuværende formand i BROEN Danmark. I 2018 afgav Hans efter eget ønske også formandsposten i BROEN Horsens. Men han er fortsat med i den lokale forening og fortæller ofte sin historie om, hvordan det hele begyndte til loger og lokale sponsorer. Selvfølgelig er Hans Søgaard æresmedlem i BROEN Danmark.

Hans har tidligere fortalt sin historie om starten på sin årelange indsats for udsatte børns fritidsaktiviteter. I forbindelse med at BROEN Danmark har fået Tine Bryld Prisen, som også kaldes Danmarks store socialpris, er han blevet bedt om af både Jyllands-Posten og TV Syd at kigge tilbage på begyndelsen endnu en gang.

Du kan finde portrætterne i fuld længde hos:

Jyllands-Posten den 24. oktober 2020: “Hans Søgaard gav udsatte unge en plads på holdet” (NB kun for abonnenter)

TV Syd den 24. oktober 2020: “83-årig får fornem pris for sit livsværk”

Indslag i TV Syd om BROEN Tønder og Hans Søgaard:

Begyndte tilfældigt med hjælp til to drenge

Vi har trukket nogle hovedpunkter frem fra Hans’ historie med BROEN, som han fortalte det til Jeannette Refstrup i en bog om BROEN Horsens, udgivet ved 15 års-jubilæet i 2017.

Hans Søgaard stiftede Støtteforeningen Broen (senere BROEN Horsens) i efteråret 2002. På det tidspunkt var han gået på pension efter et arbejdsliv med mange forskellige opgaver undervejs. Han har været smed og maskinarbejder og senere solgte han scootere og små lastbiler, inden han også drev et fitnesscenter nogle år.

Han har selv dyrket sport og gør det stadig som aktiv bowlingspiller. Han har kørt motorløb på bane og vundet DM. I mange år trænede han piger i bowling, og det gjorde han også, da han begyndte at hjælpe børn til at være aktive i fritiden.

Hans Søgaard havde ingen planer om at stifte en forening og se den brede sig over hele landet. Han drømte ikke om at modtage priser eller trykke hånd med prinsesser. Han ville bare hjælpe et par udsatte børn, så de kunne komme til at gå til sport.

Børnene hørte han om gennem sin datter, Connie, der arbejdede på et behandlingshjem for misbrugere. Han var lige gået på pension, da datteren sagde: ”Far, der er de her to drenge på 10 og 12 år – kunne du ikke gøre noget for at hjælpe dem? Moren er på behandlingshjemmet, og de bor hjemme i lejligheden på Axelborg med deres far, der er alkoholiker. De vil gerne gå til fodbold, men der er ikke råd, og der er heller ikke nogen, der kan følge dem.”

“Så jeg ringede til nogle bekendte og spurgte, om de ville hjælpe. Det ville de gerne, og pludselig havde jeg flere penge og mere hjælp, end jeg skulle bruge til de to børn. Så måtte vi jo finde nogle flere børn at hjælpe.”

HKH Marie og Hans Søgaard

Prinsesse Marie deltog ved åbningen i Tønder af lokalforening nummer 10 af BROEN (Foto: BROEN Danmark)

Siden har Hans brugt sit netværk til med stor vedholdenhed at få skabt kontakten til de familier, hvor behovet for hjælp er til stede, og til at skaffe flere penge, når antallet af børn, der skulle hjælpes, røg i vejret. Familievejledere og sagsbehandlere, lærere og pædagoger i store dele af Horsens og efterhånden også i resten af kommunen hørte om BROEN og om foreningens evne til at få børnene ud i de foreninger, der havde social forståelse til at rumme også de lidt skæve børn og unge.

Derfra arbejdede Hans Søgaard ihærdigt videre på at gøre BROEN til en landsdækkende forening, da behovet viste sig at være til stede mange andre steder i landet for at bygge bro for socialt udsatte børn og unge til en aktiv fritid.

Find artiklen “Jeg ville bare hjælpe nogle børn” i jubilæumsbogen om BROEN Horsens fra 2017

Hans Søgaard har gennem tiden fået flere priser for sit og for BROENs arbejde, bl.a Peter Sabroe Prisen, Bojsenprisen og Fællesskabsprisen. Nu har foreningen BROEN Danmark har så modtaget Tine Bryld Prisen, hvor priskomitéen direkte nævner Hans Søgaards langvarige indsats som afgørende fundament.

Fra BROEN Danmark skal lyde en stor tak til Hans for hans uvurderlige indsats for udsatte børn! Af hjertet tak!