08/05/2018

Musikevent gav boost til musikpuljen

Erann DD Musik for BROEN

Erann DD under koncerten ved “Musik for BROEN” (foto: BROEN Danmark)

I begyndelsen af april optrådte musikeren og sangskriveren Erann DD ved velgørenhedseventen “Musik for BROEN” på Designmuseet i København. Det har resulteret i et fantastisk boost af den musikpulje, som BROEN Danmark kort forinden havde oprettet til at støtte udsatte børns deltagelse i musikskoler.

Event som projektopgave

Eventen blev arrangeret af en gruppe studerende fra CphBusiness Academy i forbindelse med et projektforløb. De kontaktede BROEN Danmark for at foreslå en indsamling i form af en intim middagskoncert i museets helt særlige rammer. Selvom projektperioden var for kort til også at afvikle selve eventen, knoklede de syv meget engagerede studerende løs for at realisere idéen.

Museet lagde frit lokale til, caféen stod for maden, leverandører sponsorerede bl.a. vand, kaffe og vin, de studerende trak i serveringsforklæderne, og Erann DD med ledsagende guitarist sørgede for en stemningsfuld akustisk koncert – og alle stillede op uden honorar. Inden spisningen havde Lars Nybroe fra BROEN Herlev fortalt om indsatsen for at hjælpe udsatte børn til en aktiv fritid i gode fællesskaber i lokale idræts- og fritidstilbud.

Efter afregning af udgifter til råvarer har de studerende kunnet opgøre, at eventen kan donere 29.450 kroner til musikpuljen. Derfra skal afregnes moms, da BROEN Danmark endnu ikke er godkendt til at være fritaget for moms. Det håber vi at blive til efteråret, hvor det ser ud til, at vi er i stand til at opfylde de strenge krav fra Skat til at være en fradragsberettiget organisation efter Ligningsloven.

BROEN Danmark arbejder videre på at opbygge musikpuljen, så den kan blive i stand til at kunne støtte børns til musikaktiviteter gennem lokalforeningerne.

Lars Nybroe Musik for BROEN

Lars Nybroe fra BROEN Herlev i snak med caféens indehaver og en af de studerende (foto: BROEN Danmark)

Vi siger en kæmpestor tak til de syv studerende Amanda, Camilla, Christine, Kristian, Laura, Nikolas og Simon fra CphBusiness Academy, til Erann DD og til museet, caféen og sponsorerne af eventen!

Find mere om eventen Musik for BROEN

Find mere om Musikpuljen hos BROEN Danmark