29/01/2016

Tilbud der gør en forskel for udsatte børn

TilbudDerGørEnForskel-forside

Tilbud der gør en forskel – forsiden af den nye folder fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

“Han har fået en ny fortælling om sig selv. Nu er han en, ‘der går til noget’ i stedet for at være en, der ikke kan noget. Gymnastikken har givet ham nogle sejre og styrket glæden ved at bruge kroppen.” (Mor til dreng med særlige behov)

Det er en af de gode historier, som gengives i en ny folder fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen med titlen “Tilbud der gør en forskel – Idræt til børn og unge med særlige behov”, der netop er udkommet. Den rummer konkrete eksempler og anbefalinger til at organisere og styrke indsatsen, både i foreninger og i kommuner – og især i samarbejde mellem de forskellige parter, som kan være med til at løfte indsatsen. Ét af de gode eksempler kommer fra BROEN Danmark, som har bidraget med erfaringer til folderen.

I en pressemeddelelse skriver Sundhedsstyrelsen om baggrunden for folderen:

“Ca. 86 % af alle børn og unge mellem 7-15 år i Danmark er aktive i det organiserede forenings- og idrætsliv. Men der findes en gruppe børn og unge, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at tage del i idræt i samme grad som deres jævnaldrende. Derfor giver et nyt katalog ”Tilbud der gør en forskel – idræt til børn og unge med særlige behov” erfaringerne videre fra række projekter og initiativer, om hvordan en indsats kan gribes an. Der er både beskrivelser af, hvordan kommuner og foreninger selv kan stå for at få børn og unge tilknyttet det organiserede idrætsliv, og af hvordan de kan støtte dem i at deltage.”

shutterstock_102365713_web

Hvordan bliver man en del af fællesskabet? Det er idræt og sport i lokale foreninger en rigtig god vej til.

Materialet i folderen bygger på erfaringer fra en lang række forskellige projekter og initiativer, som har været målrettet børn og unge med særlige behov og har vist gode resultater. De mange positive effekter viser blandt andet, at børnene har fået øget mod på og lyst til at prøve nye aktiviteter og deltage i organiserede idrætsaktiviteter, at de opnår en styrket evne til at være en del af sociale fællesskaber og får et bedre forhold til andre børn og unge og voksne i deres lokalområde.

Det er glædeligt, at de gode erfaringer, som vi i BROEN har gjort os gennem mere end 13 år, med at bygge bro til foreningslivet og til samarbejder på tværs om indsatsen nu bliver spredt ud i en endnu bredere kreds. Vi ser det samtidig som en anerkendelse af den vedholdende og solide indsats, som vores frivillige i lokalafdelingerne rundt om i landet løfter hver dag til gavn for børn og unge fra socialt udsatte familier.

Find presseomtale og folder hos Sundhedsstyrelsen

Vil du vide mere om erfaringerne i BROEN?

Du kan finde flere gode historier om betydningen af støtten til en aktiv fritid

Du kan finde mere i evalueringer af BROEN

Du kan finde oversigt over lokalafdelinger af BROEN

Du er også meget velkommen til at kontakte os i BROEN Danmark for en snak om, hvordan vi kan hjælpe et godt samarbejde på vej i dit lokalområde. 🙂