12/01/2016

Fælles indsats skaber resultater

Temaet for Velfærdens Innovationsdag den 28. januar 2016 er nye veje til velfærd, hvor både private og offentlige organisationer mødes for at diskutere nye veje til bedre og mere bæredygtig velfærd.

Løsningsgalleri2016

Løsningsgalleriet præsenterer gode og nytænkende løsninger (foto: Mandag Morgen)

Som en del af dagens program præsenterer “Løsningsgalleriet” 50 konkrete bud på løsning af velfærdsopgaver, der har vist sig at virke godt i praksis. BROEN Danmark er blevet opfordret til at fortælle om sit bud i kategorien “Effekt i fællesskab”. Det handler om, hvordan en fælles indsats i foreningslivet kan modvirke negativ social arv og medvirke til større trivsel for socialt udsatte børn og unge.

BROEN er netop med til at bygge bro mellem børn og unge fra socialt udsatte familier til fællesskaber i lokale foreninger og klubber. Det sker i samarbejde med fagpersoner i kommunen og i samarbejde med andre foreninger og organisationer, der arbejder for, at udsatte børn og unge kan være en del af foreningslivet i lokalsamfundet.

Find mere om Velfærdens Innovationsdag hos Mandag Morgen

Find mere om BROEN Danmarks samarbejde med andre

Velfærdens Innovationsdag 2016 - BROEN Danmark

Erik Haumann præsenterer BROENs model ved Velfærdens Innovationsdag 2016