Støt Broen Danmark - Min konto

Samarbejder

BROEN Danmark er åben for konstruktivt samarbejde med andre, der arbejder for at fremme vilkårene for udsatte børn og unge og for at give dem mulighed for en aktiv fritid.

NETVÆRK

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd logoBROEN Danmark er medlem af Børnesagens Fællesråd, som blandt andet har fokus på børns rettigheder og børnefattigdom. Find mere om Børnesagens Fællesråd

 

 

 

 

Børn i fattigdom? Nej tak

BROEN Danmark deltager i det uformelle netværk af organisationer, børneorganisationer og faglige organisationer mod fattigdom, der rammer børn og børnefamilier. Med i netværket er: 3F Fælles Fagligt Forbund, BROEN Danmark, BUPL, Børnerådet, Børnesagens Fællesråd, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer, European Anti Poverty Network, FOA, Foreningen Grønlandske Børn, Kirkens Korshær, Koefoeds Skole, LivaRehab, Mødrehjælpen, Red Barnet, Socialpolitisk Forening og Unicef.

Netværk mod fattigdom

eapn_danmark_logoBROEN Danmark er medlem af EAPN Danmark, som er en del af European Anti-Poverty Network. Det er et netværk af interesseorganisationer, som alle deltager i kampen for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse sammen med de grupper, der rammes f.eks. børn, unge, ældre, enlige forsørgere, indvandrere og flygtninge og arbejdsløse, fysisk eller psykisk syge eller socialt handicappede, sindslidende, misbrugere og hjemløse. Find mere om det danske og det internationale netværk

 

Netværk om socialt ansvar

BROEN Danmark har indgået en partnerskabsaftale med Center for Socialt Ansvar (CFSA) og indgår i Netværk om Socialt Ansvar. Find mere hos Fonden for Socialt Ansvar

 

SAMARBEJDSAFTALER

Barnets Ven

RedBarnetUngdomLogoBROEN Danmark og Red Barnet Ungdom har indgået en samarbejdsaftale om at understøtte mentor-projektet Barnets Ven i de byer, hvor både BROEN og Barnets Ven er til stede. Samarbejdet betyder, at i de tilfælde, hvor et barn er støttet af en Barnets Ven-mentor og har behov for økonomisk støtte til en fritidsaktivitet, kan RBU kontakte BROENs lokalforening om dette. Omvendt kan BROEN kontakte RBU, hvis et barn hjulpet af BROEN også har behov for en fritidsmentor i form af en Barnets Ven. Find mere om Barnets Ven

Børns Vilkår

BROEN Danmark og Børns Vilkår har indgået et samarbejde om et pilotprojekt til at styrke den frivillige indsats for udsatte børn og unge. Pilotprojektet er afsluttet. Find mere om materiale til BROEN hos Børns Vilkår

 

DGI Storstrømmen

DGI Storstrømmen og BROENs lokalforeninger i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg indgår i samarbejder med den stedlige kommune om brobygning for børn og unge fra socialt udsatte og foreningsuvante familier til det lokale foreningsliv. Find mere om brobygning hos DGI Storstrømmen

 

Efterskoleforeningen

BROEN Danmark og Efterskoleforeningen har indgået en samarbejdsaftale for at hjælpe udsatte unge til at komme på efterskole. BROENs lokalforeninger kan gennem sit kendskab til unges forhold være med til at henvise unge til et stipendie hos Efterskoleforeningen. Stipendierne understøttes af Egmontfondens “En Håndsrækning”. Find mere om En Håndsrækning hos Efterskoleforeningen

Headspace

headspace-logoBROEN Danmark og headspace har indgået en samarbejdsaftale om i fællesskab at styrke den tidlige og forebyggende indsats for sårbare og udsatte børn og unge. Headspace tilbyder gratis og anonym rådgivning og støtte til sårbare unge i alderen 12 – 26 år. Find mere om headspace

 

Julemærkehjem

BROEN Danmark indgår i et samarbejde med Julemærkehjemmene om at understøtte udsatte børns fritidsliv i hjemkommunen efter ophold på julemærkehjemmet. Find mere om Julemærkehjemmene

 

 

 

LOKK – landsorganisationen af kvindekrisecentre

BROEN Danmark indgår i et samarbejde med LOKK om at støtte børn til en aktiv fritid under barnets ophold med sin mor på et krisecenter samt hjælp til en fortsat fritidsaktivitet efter opholdet. Find mere om LOKK

 

Psykiatrien i Region Syddanmark/Projekt Fremskudt funktion

BROEN Danmark indgår i et samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark om projektet Fremskudt funktion, der skal styrke trivsel hos børn i aldersgruppen 6-18 år i regionen. Find mere om Fremskudt funktion

 

RECOVERY BULLS Danmark

Recovery Bulls logoBROEN Danmark indgår i et samarbejde med RECOVERY BULLS Danmark om at bygge bro til en aktiv fritid for børn af deltagere i idrætsfællesskaberne under RECOVERY BULLS. Find mere om RECOVERY BULLS