04/02/2015

Nye løsninger til anbragte børn

Dreng-med-bamseFem procent af danske børn og unge under 18 år bliver i en kortere eller længere periode anbragt uden for hjemmet, og konstant er én procent af danske børn og unge anbragt, hvilket svarer til ca. 12.000 personer. Det koster store ressourcer – både menneskeligt og økonomisk. Det påvirker hele familien, når et barn anbringes uden for hjemmet, og det kræver involvering af mange fagpersoner i kommuner og organisationer, der har til formål at hjælpe enten barnet eller familien eller begge dele.

BROEN Danmark indgår i en række samarbejder med både offentlige og private aktører om at udvikle indsatsen for at hjælpe de mest udsatte børn og unge til bedre trivsel. Det seneste tilkomne samarbejde er et udviklingsprojekt om anbragte børn og unge, igangsat af Tænketanken Mandag Morgen. Projektet hedder “Anbragt – nye løsninger for de mest udsatte børn og unge”, som støttes økonomisk af Det Obelske Familiefond. I projektet bliver en håndfuld kommuner, anbringelsessteder og håndplukkede organisationer ført sammen for at nytænke indsatsen på området.

Find mere hos Mandag Morgen

Find mere om BROENs samarbejder