18/08/2010

Konference om børnefattigdom i Horsens

Deltagere lytter

Der lyttes til debatten. Fra venstre ses: HKH Prinsesse Marie, borgmester Jan Trøjborg, hofdame Marianne Engel, Broens formand Hans Søgaard, Lis Søgaard, og blomsterpigen Sandra Bader.

Mandag den 16. august 2010 afholdt BROEN Danmark i samarbejde med Horsens Kommune en konference om børnefattigdom og social udstødelse i forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Konferencen foregik på rådhuset, hvor Horsens Kommune meget venligt havde stillet foredragssalen til rådighed og bidraget til at gennemføre konferencen. Borgmester Jan Trøjborg bød velkommen og var vært for konferencen. Hans Søgaard, der ud over at være stifter og formand for BROEN Horsens også er formand for BROEN Danmark, deltog som oplægsholder. Desuden medvirkede en række indbudte oplægsholdere og paneldeltagere, og HKH Prinsesse Marie deltog som særlig gæst.

Find mere om konferencen hos BROEN Danmark