Konference i Horsens 2010

EU år fattigdom 2010Mandag den 16. august 2010 afholdt BROEN Danmark i samarbejde med Horsens Kommune en konference om børnefattigdom og social udstødelse i forbindelse med det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.

Program for konferencen på rådhuset i Horsens

Ordstyrer: Kåre Quist

10.00 Velkomst ved Jan Trøjborg, borgmester Horsens Kommune og formand for Kommunernes Landsforening

10.10 Åbningstale ved H.K.H. Prinsesse Marie

10.15 BROENs historie ved Hans Søgaard, stifter af og formand for BROEN Horsens og BROEN Danmark

10.35 Vilkår for udsatte børn i misbrugsfamilier ved Else Christensen, Seniorforsker, Socialforskningsinstituttet

11.20 Social udstødelse blandt børn i Danmark ved Peter Albæk, formand for Børns Vilkår

12.00 Barnets Reform – at bryde den negative sociale arv ved Socialminister Benedikte Kiær

12.30 Frokost

13.30 Oplæg til paneldebat ved tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen

13.45 Paneldebat Panelet består af Peter Albæk (Børns Vilkår), Else Christensen (Socialforskningsinstituttet), Erik Haumann (BROEN Danmark), Charlotte Juhl Andersen (udvalgsformand Horsens Kommune) og Per Larsen (tidl. chefpolitiinspektør)

15.15 Opsummering og afslutning

 

Billeder fra konferencen

Prinsesse Marie tale-2

HKH Prinsesse Marie holdt åbningstale om socialt udsatte børn

Dorte McGugan fra TrygFonden overrakte check på 600.000 kr til Hans Søgaard fra BROEN

Jan Trøjborg tale

Borgmester Jan Trøjborg holdt velkomsttalen

 

Socialminister Benedikte Kiær fortæller om "Barnets reform"

Socialminister Benedikte Kiær talte om “Barnets reform”

Hans taler

Hans Søgaard fortalte om BROENs historie

 

Paneldebat

Paneldebat ledet af Kåre Quist (th.). Fra venstre ses: Erik Haumann, Else Christensen, Per Albæk, Charlotte Juhl Andersen, Per Larsen

Deltagere lytter

Der lyttes til oplæg. Fra venstre: HKH Prinsesse Marie, borgmester Jan Trøjborg, hofdame Marianne Engel, Broens formand Hans Søgaard, Lis Søgaard, blomsterpigen Sandra Bader.

 

Blomsterpige Sandra Bader

Sandra Bader fra bowlingklubben i Horsens overrakte buket til prinsessen ved ankomsten til rådhuset