Sekretariatet

BROEN – en forening, der hjælper udsatte børn til et aktivt fritidsliv.

BROEN Danmarks sekretariat står for den daglige drift i samarbejde med bestyrelsen.

Adresse

BROEN Danmark
Falstersgade 24
8700 Horsens

Email: info@broen-danmark.dk

CVR: 34773122

BROEN Danmarks sekretariat er ansat af bestyrelsen i BROEN Danmark til at sørge for drift og udvikling af BROEN.

Sekretariatets hovedformål

  • At oprette nye lokalforeninger af BROEN i samarbejde med lokale kræfter
  • At understøtte de lokale BROEN-foreninger
  • At udvikle nye samarbejdsformer på tværs af organisationer og offentlige instanser
  • At dokumentere indsatsen i BROEN
  • At synliggøre indsatsen i BROEN
  • At bidrage til deling af erfaringer og metoder på tværs af BROENs lokalforeninger
  • At sætte udsatte børn og unges behov for et aktivt fritidsliv på den samfundsmæssige dagsorden

Erik Haumann

Sekretariatsleder

Tlf. 28 59 80 10

erik@broen-danmark.dk

Henrik Nørgaard

Foreningskonsulent

Tlf. 22 84 85 76

henrik@broen-danmark.dk

Linda Hesel

Foreningskonsulent

Tlf. 93 90 23 83

linda@broen-danmark.dk