Inspiration til det frivillige arbejde

Det frivillige arbejde

Hvordan samarbejder man som forening med kommunen? Hvad er en børneattest? Hvordan søger man penge til det frivillige arbejde?
Der er mange spørgsmål at forholde sig til som frivillig i en forening, der laver socialt eller sundhedsfremmende arbejde som for eksempel i BROEN.

Center for frivilligt socialt arbejde i Odense har samlet materiale og information, som kan være relevant for det frivillige område, uanset hvilket emne eller målgruppe, man beskæftiger sig med.
Find temaer i det frivillige sociale arbejde hos Center for frivilligt socialt arbejde.

Hvis I som lokalforening gerne vil lave mindre projekter for udvalgte grupper af udsatte unge, så kontakt os i BROEN Danmark. Der er mange muligheder for at bygge et godt, nyt og sjovt projekt, og vi vil meget gerne hjælpe jer i processen.

§18-ansøgninger til jeres kommune

Serviceloven fastsætter i §18, at kommunerne har ansvar for at støtte det frivillige sociale arbejde i den enkelte kommune. Det er derfor en oplagt mulighed for de lokale afdelinger af BROEN at søge om økonomisk støtte i kommunens §18-pulje. Samtidig er det også en god mulighed for at blive mere synlig som en samarbejdspartner for kommunens medarbejdere på det sociale område. Det er forskelligt i kommunerne, hvornår man kan søge – kontakt derfor kommunen om, hvilke  frister og krav der er lokalt til at søge §18-puljen.

For hjælp til at udforme en ansøgning kontakt BROEN Danmark.