Støt Broen Danmark - Min konto

4. juni 2021

Støtte til næsten 5.000 børn trods corona

Trods et år præget af corona støttede BROEN sidste år 4.869 børn og unge fra socialt udsatte familier til en aktiv fritid. Det viser vores status for 2020, som giver et samlet billede af aktiviteten i vores dengang 32 lokalforeninger.

Status på et coronaår

BROEN Danmark udgiver hvert år en status på indsatsen for at bygge bro for udsatte børn og unge til at deltage i lokale fritidsaktiviteter. Den viser følgende for 2020:

  • 32 lokalforeninger – BROEN Hillerød kom til i 2020
  • 222 frivillige ildsjæle i BROENs lokalforeninger
  • 4.869 børn og unge støttet til fritidsaktiviteter
  • 256 børn og unge støttet til ferieaktiviteter
  • 75 børn og unge støttet til musik- og kulturaktiviteter

Se mere i statusrapporten for 2020:

Find Status 2020 (pdf)

Fritidsaktiviteter for børn og unge blev ramt af store begrænsninger i 2020 på grund af coronaepidemien, lige som det ramte stort set alle andre aktiviteter i samfundet. Idræts- og fritidsforeningerne blev lukket ned i perioder både i foråret og efteråret. Heldigvis var der stor forståelse for, at børnenes aktiviteter skulle genåbne så snart, det var muligt. Derfor var der også i et coronaår brug for BROENs støtte til kontingenter, udstyr og ferieaktiviteter til børn i familier, hvor ressourcerne er små og få.

Selvom fritidsaktiviteterne var lukket ned i dele af året, valgte vores lokalforeninger at holde fast i støtten til udsatte børn, så de kunne deltage i de perioder, hvor aktiviteterne måtte åbne med forskellige begrænsninger. I sommerferien blev det muligt at afholde en lang række coronasikre ferieaktiviteter, og her var BROEN også klar med støtte.

I 2019 støttede BROEN i alt 5.225 børn og unge til fritidsaktiviteter ud over året samt ferieaktiviteter for 298 børn og musikaktiviteter for 34 børn. Det skete i 31 BROEN-foreninger, og der var 197 frivillige.

I foråret 2021 blev BROEN Frederikssund stiftet som forening nummer 33.

BROEN så dagens lys i 2002, da Hans Søgaard stiftede BROEN Horsens. Siden 2009 har BROEN Danmark hjulpet nye lokalforeninger i gang og arbejdet for at fremme indsatsen i lokalforeningerne.

BROEN modtager både offentlige og private bidrag til indsatsen med at bygge bro for udsatte børn til gode fællesskaber i fritiden sammen med andre børn i det lokale foreningsliv.