31/01/2024

Skole støtter udsatte børns fritid

Julemarked Sankt Petri

Fra julemarkedet på Sankt Petri Skole (Foto: Sankt Petri Skole)

I december 2023 holdt den dansk-tyske skole Sankt Petri sit traditionelle julemarked. Denne gang skulle overskuddet fra julemarkedet gå til at støtte socialt udsatte børns fritid gennem BROEN Danmark.

Hvert år støtter markedet et velgørende formål, som eleverne er med til at vælge. Til julemarkedet 2023 stemte eleverne på BROEN Danmark som modtager af årets donation.

Som optakt til julemarkedet holdt Lars S. Netteberg fra BROEN Danmarks bestyrelse et oplæg for eleverne om BROENs arbejde. På selve julemarkedet den 7. december deltog formand Søren T. Hansen og kunne fortælle mere om BROENs indsats til de besøgende.

Julemarkedet var velbesøgt, og skolen forventer at kunne overdrage en donation på cirka 30.000 kr. til BROEN.

Find mere om Sankt Petri Skole