Støt Broen Danmark - Min konto

29. juni 2019

Ny rapport viser betydningen af BROENs indsats

Idans rapport tyder på, at BROENs indsats for alvor kan bygge bro for udsatte børn til foreningslivet

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har netop udgivet sin tredje og sidste delrapport om idræt for udsatte grupper i Danmark.

Idans rapport kortlægger idrætstilbud målrettet socialt udsatte og konkluderer, at det er muligt at skabe inkluderende idrætstilbud, der formår at nå ud til socialt udsatte målgrupper. Samtidig ligner det et paradoks, at aktører med særlig fokus på børn og voksne med ustabile livsvilkår selv mangler stabile støttestrukturer.

I rapporten har Idan blandt andet kigget nærmere på, hvordan støtten til udsatte børn gennem BROENs lokalforeninger i Aalborg og Vejle virker. Om dette skriver rapportens hovedforfatter, Maja Pilgaard, vicedirektør og forsker hos Idan:

Udsnit af rapportens forside

“BROEN-støttede børn og unge oplever den økonomiske hjælp til kontingentbetaling som en mulighed for overhovedet at kunne gå til en fritidsaktivitet. Samtidig muliggør støtten, at de kan gå til det samme som deres venner.

De færreste børn og unge, som har modtaget støtte fra BROEN, har haft brug for ’håndholdt hjælp’ til at finde en fritidsaktivitet, tilmelde sig en forening eller til at blive fulgt til eller fra træning og kamp. Til gengæld har langt størstedelen oplevet stor glæde ved den økonomiske støtte til kontingentbetaling.”

Find mere om rapporten hos Idrættens Analyseinstitut

Kort om Idans undersøgelse af udsatteidræt

Med en bevilling fra TrygFonden har Idan i perioden 2017-2019 gennemført tre undersøgelser af udsatte borgeres idrætsvaner. Fokus har været på kortlægning af eksisterende initiativer samt på udvalgte udsatte borgergruppers udfordringer og behov i forhold til idrætsdeltagelse.