26/01/2024

Generalforsamling BROEN Danmark 2024

BROEN Danmark afholder ordinær generalforsamling fredag den 15. marts 2024 kl. 20.00 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet og bragt til afstemning, skal være fremsat skriftligt og modtaget af foreningens sekretariat senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Den endelige dagsorden vil være tilgængelig på hjemmesiden 14 dage før generalforsamlingen.