20/03/2023

Fodboldfonden støtter ferieaktiviteter

Fodboldfondens opslag om donationen

Fodboldfonden har givet en donation på 100.000 kr. til BROEN Danmark til at støtte socialt udsatte børn og unges ferieaktiviteter.

Donationen er øremærket til at hjælpe børn og unge fra socialt udsatte familier til at deltage i aktiviteter i skolernes ferier som stævner, træningslejre og camps med sport, spejder, dans eller andet.

Støtten sker gennem BROENs lokalforeninger, som med denne donation fra Fodboldfonden vil kunne støtte ca. 100 børn til ferieaktiviteter i gode fællesskaber med andre børn.

Fodboldfonden gav i juni 2022 en donation på 200.000 kr. til BROEN Danmark. Donationen blev øremærket til tøj og udstyr til idræts- og fritidsaktiviteter. Denne pulje, som kunne søges af BROENs lokalforeninger, rakte til at støtte i alt 233 børn og unge. Puljen er nu opbrugt.

Vi siger en stor tak til Fodboldfonden for opbakningen til BROENs indsats.