23/02/2023

Færre fattige børn, men flere i nogle kommuner

Figur fra rapporten (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)

Antallet af børn i fattige familier faldt fra 56.500 i 2020 til 53.800 i 2021. Det viser en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som følger udviklingen i familier under fattigdomsgrænsen.

Det er overordnet en positiv faldende tendens siden 2017, men niveauet er alligevel højere end i 2016.

Samtidig viser rapporten, at der er kommet flere fattige børn i 20 af landets kommuner på trods af den positive udvikling på landsplan. Der er stor forskel på omfanget af børnefattigdom mellem de enkelte kommuner. I nogle kommuner er det et barn ud af 11, der lever i fattigdom, mens det i en kommune som Egedal kun er et barn ud af 50, som findes i en familie under fattigdomsgrænsen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har anvendt en definition på fattigdom, som tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks opfølgning på FN’s verdensmål nr. 1 om at reducere fattigdommen. Her har Danmarks Statistik udviklet et mål for relativ fattigdom. Målet er en videreudvikling af den tidligere officielle fattigdomsgrænse, der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdomsanbefalinger og senere afskaffet af regeringen i 2015.

Find mere om undersøgelsen hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd