31/05/2024

Debat: Børns ret til en aktiv fritid

Ved Folkemødet på Bornholm deltager BROEN Danmark med et debatarrangement om børns ret til en aktiv fritid.

Debatten “Gode fællesskaber – alle børn har ret til en aktiv fritid” finder sted fredag den 14. juni 2024 kl. 10.30-11.15 i stand J45 hos Børnesagens Fællesråd.

Emnet for debatten er: BROEN vil gerne sætte fokus på børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Er det en kommunal opgave at give alle mulighed for at være en del af en forening, eksempelvis gennem det kommunale tilbud ”Fritidspas”, eller er det civilsamfundet og idrætsforbundenes opgave? Skal der etableres en helt ny platform, som koordinerer og skaber mulighed for børn og unge i udsatte positioner, så denne gruppe også har mulighed for at blive en del af et fællesskab? I dag står de unges udfordringer i kø forhold til ensomhed, eksklusion, overvægt, skolevægring og mistrivsel i al almindelighed – hvem løser opgaven?

I panelet deltager følgende:

  • Marie M. Brixtofte, byrådsmedlem (V) i Gentofte Kommune
  • Morten Lyager, byrådsmedlem (S) i Egedal Kommune
  • Pia M. L. Villadsen, næstformand i Ungdomsringen
  • Rikke Schmidt Kjærgaard, direktør i Videnskabsklubben
  • Søren Ravn Jensen, direktør i Julemærkefonden
  • Moderator: Thit Aaris-Høeg, direktør i Fonden for Socialt Ansvar

Find mere om Folkemødet på Bornholm

Mere information om arrangementet: Erik Haumann, tlf. 28598010, mail: erik@broen-danmark.dk