Støt Broen Danmark - Min konto

7. december 2021

BROENs indsats anerkendt i finanslov

Finansloven for 2022 kom mandag den 6. december på plads, da regeringen og aftalepartierne bag loven kunne offentliggøre indholdet i aftalen.

Det er med stor glæde, at vi i BROEN Danmark har kunnet finde vores arbejde medtaget i Finansloven 2022 under punktet ‘Mindre initiativer vedrørende inklusion’:

“Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til BROENs arbejde med at støtte socialt ud- satte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Der afsættes 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

Ud over den socialdemokratiske regering udgøres aftalepartierne af Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Vi ser det som en anerkendelse af den store indsats, som vores lokalforeninger løfter hver dag for at bygge bro for udsatte børn til de gode fællesskaber i foreningslivet. Det giver os en ro til at kunne styrke rammen om det frivillige arbejde i lokalforeningerne i et fortsat samarbejde med andre relevante aktører på området.

BROEN blev oprettet i Horsens af Hans Søgaard i 2002, og han var også med til at oprette den landsdækkende forening BROEN Danmark i 2009. I 2020 hjalp BROENs dengang 32 lokalforeninger i alt 4.869 børn og unge til en aktiv fritid. I dag er der 33 lokalforeninger rundt i landet, alle drevet af frivillige ildsjæle med støtte fra BROEN Danmark.

Find omtale af Finanslov 2022 og link til aftalen hos Finansministeriet