05/10/2023

Åbent brev til regeringen om børnefattigdom

Netværket “Børn i fattigdom? Nejtak!” har igen sendt et opråb til politikerne i Folketinget. Denne gang som et åbent brev til regeringen i forbindelse med åbningen af Folketinget ved indgangen til oktober.

BROEN Danmark indgår i netværket og er medunderskriver sammen med 21 andre organisationer, der bekymrer sig om børn og unges trivsel i Danmark. Det åbne brev blev bragt i Dagbladet Information torsdag den 5. oktober 2023 og bringes her i sin helhed:

 “Kære regering 

For få måneder siden var situationen for børn i fattige familier i Danmark noget, der bekymrede mange inklusiv jer. I den omfattende inflationskrise, der toppede i oktober sidste år, og som trak lange spor ind i det nye år, så vi, hvordan de fattigste børnefamilier fik meget sværere ved at klare sig gennem vinteren.

Der blev sprunget måltider over, sund alsidig kost blev lagt på hylden, turen til apoteket efter medicin blev aflyst og vinterstøvler og tøj blev ikke lagt i indkøbskurven. Det var hverdagen for alt for mange børnefamilier for få måneder siden, og det er det desværre stadig for rigtigt mange familier i Danmark, hvor mange stadig presses af høje priser.

Samtidig er erstatningen for det midlertidige børnetilskud – Inflationshjælpen – udløbet. Den sidste rate blev udbetalt her i august, og vi hører stadig om familier, der kæmper for at få økonomien til at hænge sammen, som har svært ved at få råd til ordentlige måltider, betale regninger og som ikke har haft råd til børnenes fritidsaktiviteter eller til at give børnene sommerferieoplevelser. Familier, der simpelthen har svært ved at kunne give børnene en tryg og god opvækst uden de afsavn og konsekvenser, som et liv i børnefattigdom fører med sig. For eksempel modtog Mødrehjælpen denne sommer rekordmange ansøgninger om feriehjælp, og man endte med at dele ud til tre gange så mange børn som året før, mens man hos Børnesagens Fællesråd oplevede en meget større efterspørgsel efter hjælp til fritidstilbud og uddannelse. 

Det sker til trods for, at familierne tilbage i 2021 fik stillet i udsigt, at ”børnenes kontanthjælpsaftale” ville føre til bedre forhold for landets mest udsatte børn. Den nye aftale skulle bl.a. give tilskud til medicin, fritidsaktiviteter og børnetilskud til de allermest udsatte familier herhjemme. Aftalen blev dog aldrig stemt igennem, der kom et valg i vejen, og nu står mange af de fattigste børnefamilier endnu engang i en håbløs situation.

Derfor skriver vi nu til jer. I pressen har vi kunnet læse, at et udspil om en ny kontanthjælpsreform er lige på trapperne. Her er det fortsat helt afgørende, at der bliver skabt varige løsninger, som fører bedre vilkår for børnene i de fattigste familier herhjemme med sig. Børnene er stadigvæk fattige, og vores forhåbninger og krav har derfor ikke ændret sig: 

 1. For det første skal alle børnefamilier i Danmark have et økonomisk råderum, som sikrer, at børnene ikke lever i fattigdom, og det kræver, at familierne har et tilstrækkelig forsørgelsesgrundlag. Derudover skal medicin- og behandlingsudgifter dækkes, så sygdom eller behandling ikke medfører fattigdom. 
 2. For det andet skal familierne kunne bo i almindelige lejeboliger. De må ikke presses ud af de store byer – så børnene bliver tvunget til at flytte væk fra venner og skolekammerater. Vi skal gøre det muligt for de fattigste børnefamilier også at kunne bo i de store byer. 
 3. For det tredje skal alle børn kunne deltage i fritids- og kulturtilbud. Derfor skal børn bl.a. have fritidspas, der kan give adgang til fritidstilbud og gode fællesskaber. Det skal være en ret på linje med friplads til dagtilbud. 
 4. For det fjerde holder vi fast i, at I skal indføre en fattigdomsgrænse. Det er ikke blot en akademisk diskussion. En fattigdomsgrænse er et vigtigt redskab, så vi løbende kan måle på, hvordan fattigdommen i Danmark udvikler sig, og så vi på det grundlag kan bekæmpe børnefattigdom. Vi bliver nødt til at kende problemets reelle omfang for at handle. 

Der er brug for at gøre meget mere for at bekæmpe børnefattigdom, og vi håber, at den nye kontanthjælpsaftale har et stærkt fokus på at løfte børn ud af fattigdom, og at I i kølvandet på den aftale, vil lægge en plan for, hvordan man bredt set kan lave tiltag, der bekæmper fremtidig børnefattigdom.

Med venlig hilsen 

 • Anja C. Jensen, forbundsformand HK Danmark 
 • Ann Urbrand, formand DUI- LEG og VIRKE 
 • Ebbe Wendt Lorenzen, generalsekretær Landsforeningen LIVSVÆRK 
 • Flora Ghosh, direktør Liva – Forening mod skadevirkninger af vold, prostitution og seksuelle overgreb 
 • Gordon Ørskov Madsen, formand Danmarks Lærerforening 
 • Grete Christensen, formand, Danske Sygeplejeråd 
 • Jeanette Bauer, chef for Kirkens Korshær
 • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær Red Barnet 
 • Kenneth Flex, direktør DRC Integration, Dansk Flygtningehjælp 
 • Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget, BUPL 
 • Lene Krabbe Dahl, Forbundssekretær 3F 
 • Maria Blankensteiner, direktør Foreningen til Støtte for Mødre og Børn 
 • Ninna Thomsen, direktør Mødrehjælpen 
 • Søren T. Hansen og Hanne Aa. Risager, formand og næstforperson BROEN Danmark 
 • Puk Draiby, generalsekretær Foreningen Grønlandske Børn 
 • Robert Olsen, forstander Kofoeds Skole 
 • Signe Færch, forkvinde Dansk Socialrådgiverforening 
 • Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation FOLA 
 • Sisi Ploug Pedersen, generalsekretær HOME-START Familiekontakt 
 • Bente Boserup, forperson Børnerådet 
 • Susanne Dahl, Generalsekretær Unicef 
 • Pernille Gry Petersen, generalsekretær i Børnesagens Fællesråd”

Det åbne brev kan findes i Information den 5. oktober 2023