Støt Broen Danmark - Min konto

11. april 2017

7.786 fødder og hænder over broen

I 2016 var 7.786 fødder og/eller hænder i aktion på fodboldbaner, i håndboldhaller, til spejdermøder, dans, musik eller ved andre aktiviteter i idræts- og fritidsforeninger rundt om i landet, godt hjulpet på vej af en af BROENs lokalforeninger.

Status på et godt 2016

Det er status for indsatsen i 2016 i de dengang 22 aktive lokalforeninger af BROEN, som støttede børn og unge fra udsatte familier til at være aktive i lokale foreninger med sport og andre fritidsaktiviteter som omdrejningspunkt.

De mange hænder og fødder hører til de i alt 3.893 børn og unge, der fik støtte til enten en fast aktivitet og/eller en aktivitet i ferien gennem BROEN. Helt præcist fik 3.643 børn støtte til forskellige faste aktiviteter, mens omkring 250 børn fik støtte til ferieaktivitet, heraf gik nogle allerede til en fast aktivitet eller begyndte på det som følge af ferieaktiviteten.

Til gengæld er nogle af BROENs lokalforeninger også med til at formidle, at udsatte børn får støtte til en fritidsaktivitet gennem en anden ordning som eksempelvis et kommunalt fritidspas eller Fritidspuljen til børn og unge i flygtningefamilier gennem Dansk Flygtningehjælp. Derfor er tallet i virkeligheden større, men i opgørelsen har vi kun talt de børn med, der direkte fik støtte af BROEN.

Indsatsen blev løftet af de i alt 180 frivillige i lokalforeningerne af BROEN, som udfører den konkrete opgave med at bygge bro for udsatte børn til det eksisterende fritidsliv i lokalområdet, hvor de kan være en del af gode fællesskaber sammen med andre børn og unge og voksne rollemodeller.

I løbet af 2016 kom der hele fire nye lokalforeninger til, så vi kom op på i alt 24 lokalforeninger ved årets udgang. De to seneste foreninger var dog fortsat i gang med alt det praktiske i forbindelse med at etablere en forening, så de nåede ikke til at aktivere nogle børn i 2016. Selv om de første henvendelser faktisk var begyndt at komme, så snart man lokalt fik kendskab til BROENs eksistens.

Statusrapporten for 2016 blev præsenteret ved årskonferencen for BROEN i marts.

Find statusrapporten for 2016 og tidligere rapporter

Tak for al hjælp til brobygning!

Vi siger en stor tak til alle frivillige i BROENs lokalforeninger, til den frivillige bestyrelse i BROEN Danmark og til alle vores gode samarbejdspartnere og økonomiske støtter, der er med til at bygge gode og stærke broer til gavn for nogle af de mest udsatte børn i Danmark. Uden jer kunne vi intet gøre! :-)