Støt Broen Danmark - Min konto

Arv og testamente

Du kan hjælpe BROENs indsats for udsatte børns fritid ved at betænke os med en del af din arv.

Din støtte kan være med til at sikre, at vi kan hjælpe flere udsatte børn og unge til at blive en del af det lokale fællesskab gennem vores lokalforeninger.

BROEN Danmark er godkendt af Skattestyrelsen som velgørende organisation.

Testamente med donation til BROEN

Et testamente er et dokument, hvor du fordeler din arv. Du kan fordele arv til din familie samtidig med, at du giver arv til en velgørende organisation.

Mange vælger at oprette et testamente frem for et legat, da de på denne måde har styr på fordeling af hele deres arv på én gang.

Hos vores samarbejdspartner Dokument 24 kan du oprette et testamente til velgørenhed, uden at det koster dig noget.

Opret et testamente med donation til BROEN Danmark hos Dokument 24

Dokument 24 er en juridisk virksomhed med online juridiske værktøjer, og den opretter gratis testamenter til velgørenhed. Du kan gratis få hjælp til at lave et testamente til velgørenhed hos Dokument 24.

Find mere om Dokument 24

Legat med donation til BROEN

Ved at oprette et legat, kan du betænke BROEN med et bestemt beløb, som du selv fastsætter. Hos vores samarbejdspartner Legal Desk kan du oprette et legat, uden at det koster dig noget.

Når du har oprettet et legat, så har du udelukkende taget stilling til, at en bestemt person eller organisation skal have et beløb eller en genstand. Du har ikke taget stilling til, hvad der skal ske med resten af din arv.

Find mere om, hvad et legat er hos Legal Desk

Opret legat til fordel for BROEN Danmark hos Legal Desk

Legal Desk er en juridisk onlineportal, som har stillet selvbetjeningsløsningen med at oprette legater gratis til rådighed for alle parter.