Ansøgning til BROEN Danmark om eksterne midler

BROEN Danmark samarbejder med en række fonde om at formidle ekstra økonomiske ressourcer til indsatsen for udsatte børn og unge i de lokale BROEN-foreninger. Lokalforeningen kan søge om eksterne midler ved at sende en ansøgning til BROEN Danmark, som behandler ansøgningen i løbet af kort tid.

Hvis du har spørgsmål om de eksterne midler eller om at søge, kan du kontakte konsulent Erik Haumann, tlf. 28 59 80 10, erik@broen-danmark.dk

Find ansøgningsskemaet (word-fil): Ansoegningsskema_Broen_Danmark_eksterne_midler