Ansøgning Projekt Fremskudt funktion

BROEN Danmark og Psykiatrien i Region Syddanmark samarbejder om at støtte børn og unge til en aktiv fritid i forbindelse med projektet Fremskudt funktion. Projekt Fremskudt funktion skal hjælpe børn og unge med mistrivsel eller lettere psykiske problemstillinger.

BROEN Danmark refunderer BROENs lokalforeningers udgifter, når det drejer sig om støtte til børn og unge tilknyttet Fremskudt funktion. BROEN støtter med max. 2.000,- kr. pr. barn/ung.

Lokalforeninger af BROEN kan søge midler ved at sende en ansøgning til BROEN Danmark, som behandler ansøgningen i løbet af kort tid.

Hvis du har spørgsmål om midler til Fremskudt funktion eller om at søge, kan du kontakte Erik Haumann, tlf. 28 59 80 10, erik@broen-danmark.dk

Find ansøgningsskemaet (excel-fil): Ansøgningsskema Fremskudt Funktion