Ansøgning Musikpulje

BROEN Danmarks Musikpulje støtter udsatte børn til at gå i musikskoler

BROEN Danmark har oprettet en pulje til at støtte udsatte børn og unges deltagelse i musikskoler.

Lokalforeninger af BROEN kan søge midler til at støtte musikaktiviteter ved at sende en ansøgning til BROEN Danmark, som behandler ansøgningen i løbet af kort tid.

Find ansøgningsskemaet (excel-fil): Musikpulje 2024

Bemærk, at der kan max kan søges 1.200 kr. pr. barn. Hvis udgiften til musikskolen er højere, har nogle musikskoler også midler til at støtte. Kontakt evt den pågældende musikskole.

Hvis du har spørgsmål om midler til musikaktiviteter eller om at søge, kan du kontakte sekretariatsleder Erik Haumann, tlf. 28 59 80 10, erik@broen-danmark.dk

Musikpuljen er oprettet med støtte fra

Stepnote, Musik for BROEN og Jelling Musikfestival.